Thank God It’s Friday

27/11/2018

KAJAANIN Nuorkauppakamarin silloisen koejäsenen Ville Keräsen päästä lähtenyt ajatus verkostoitua ja saada sparrausta yrittä­jänä on kasvanut kolmessa vuodessa ilmiöksi nimeltä Social Friday. Paikalliset yrittäjäjär­jestöt, elinkeinoyhtiöt, yritykset ja nuorkaup­pakamarit yhteen tuovat tapahtumat ovat levinneet Kainuun alueelta tänä vuonna myös pohjoiseen: Kuusamoon, Rovaniemelle ja Meri-Lappiin. Kaikkialla perusajatus on sama: verkostoituminen, vertaistuki ja esiintyminen. Pelkästään tänä vuonna yrittäjiä, yrittäjähen­kisiä tai muutoin aktiivisia ihmisiä on kokoon­tunut jo lähes 20 kertaa ympäri Pohjois- Suomea! Yhdessä Kainuun Yrittäjien kanssa Social Friday kasvaa tammikuussa 2019 Big Friday -massatapahtumaksi Kajaanihalliin.

TEKSTI: KAISA MARIN

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn