Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

YRITTÄJYYS = merkityksellisyys, kasvu, vapaus

MENESTYS EI TURHAAN ALA KIRJAIMILLA ME, KOSKA ME VOIMME YHDESSÄ VAIKUTTAA TULEVAISUUDEN TYÖELÄMÄÄN JA TEHDÄ SIITÄ PAREMPAA. TUOTTAVUUS SYNTYY TYÖLLÄ, EI KÄSIEN HEILUTTELULLA. TYÖKYKY VARMISTETAAN KESKITTYMÄLLÄ OIKEISIIN ASIOIHIN JA MERKITYKSELLISYYTEEN.

NUORKAUPPAKAMARI on kasvatta­nut vaikuttajia jo vuosikymmeniä ja mahdollistanut parempaa työelämää ihminen ja teko kerrallaan. Eikä vuosi 2018 muodostanut poikkeusta.

YHTEISTYÖN VOIMA

Yksin voimme vaikuttaa, yhdessä voimme luoda muutosta. Suomen Nuorkauppakamarit ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen löysivät positiivisen synergian yrittäjyydestä, työkyvystä ja niiden vaikutuksista suomalaiseen hyvinvointiyhteis­kuntaan. Käynnistyi 10 kuukauden kestoinen ohjelma nimeltä #Muutos­partio, jossa muutosvoimana toimivat yrittäjähenkiset nuorkauppakamari­laiset.

#Muutospartio kokosi reilut pa­rikymmentä intohimoista, rohkeaa, ennakkoluulotonta ja kasvunnälkäistä nuorkauppakamarilaista yhteen poh­timaan ajankohtaisia teemoja.

”Joukossa rohkeus tiivistyy.” – Tuntematon #muutospartiolainen

#UTOPIASTATODELLISUUTTA

Haluamme olla vaikuttaja ja meidän mielipiteillä on merkitystä. #Muutos­partio on tulevaisuuden ääni, jonka tavoitteena on antaa huutia yrittäjyyt­tä estäville rakenteille sekä ajattelulle ja rakentaa positiivista asenneympä­ristöä tulevaisuuden yrittäjyyteen ja työelämään liittyen.

Haluamme lisätä tietoutta yrit­täjyyden mahdollisuuksista hyvin­vointiyhteiskunnan pelinrakentajana, mahdollistaa nuorille työelämä­taitojen kehittämistä turvallisessa ympäristössä ja rakentaa positiivista asenne- ja oppimisympäristöä.

Ohjelman aikana tunnistimme kasvualustan aarteita ja aloimme ra­vitsemaan niitä. Etsimme ja vaalimme kehityspolkuja (ituja), jotka johta­vat kasvuun. Tulevaisuutta varten loimme maailman, jossa pyrimme tietoisesti rakentamaan erilaista ja parempaa kuin mitä nykyisyys on.

Tussitaikureiden visualisoinnin avulla voimme kertoa uniikkeja tarinoita, joiden avulla autamme lap­siamme ymmärtämään tulevaisuuden työelämää ja yrittäjyyttä. Matkalla hyödynnetään YK:n SDG 2030 näkö­kulmia sekä erilaisia elämänmakuisia case-esimerkkejä, miten parempi elämä näkyy tosielämässä jo nyt.

Emme piilottele utopiaa pöytälaati­kossa, vaan lähdemme toteuttamaan sitä pala kerrallaan. Utopia näkyy tulevaisuudessa mm. Työelämän Su­persankarit 2019 -kiertueen teemoi­tuksessa sekä Ilmarisen että meidän viestinnässä.

Haluamme luoda #utopiastatodel­lisuutta paremman yrittäjyyden ja työelämän varmistamiseksi.

#arvoverkosto #kumppanuus #mieli­pidevaikuttaja.

TEKSTI: IRENE LAMBERG

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Keskusliitto 2019 palvelemassa ensi vuoden tekijöitä

Next Post

Thank God It’s Friday

Read next