Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Aurajoen varrelle suunnitellaan virallista matkailutietä

AMAZING Aurajoki SUP oli kolmena vuonna retkisuppailun vuoden pää­tapahtuma Suomessa ja sa­malla Auranmaan kamarin historian suurin ponnistus ja menestystarina vailla vertaa. Tapahtuma vei sup-laudalle yli 300 ensikertalaista, hou­kutti joenvarren rannoille tuhansia ihmisiä yleisöksi ja tavoitti kaiken kaikkiaan kymmeniä tuhansia ihmisiä päätyen mm. moneen otteeseen kansalliseen me­diaan. Tapahtuman mer­kittävin ansio oli kuitenkin siinä, miten se muutti koko paikkakunnan identiteettiä ja ihmisten suhtautumista tähän kurapurona pidettyyn kansallismaisemaamme – Aurajokeen. Unohtaa ei sovi myöskään kamarin tapaa toteuttaa projekti EU-rahoit­teisena Leader-hankkeena sen yhteiskunnallisen mer­kittävyyden vuoksi.

Menestyksekkäiden sup­pailutapahtumien jälkeen Auranmaan Nuorkauppa­kamari järjesti kovatasoi­sen seminaarin Liedossa lokakuussa, jossa aiheina olivat jokilaakson viljely, vesiensuojelu, yrityselämä, alueen matkailupotentiaali sekä jokirannan kaavoitus­mahdollisuudet. Seminaari päätti huikeaan menes­tykseen yltäneen Amazing Aurajoki SUP -hankkeen.

Elinvoimaa Aurajokilaak­sosta- seminaari esitteli runsaasti erilaisia näkökul­mia Aurajoen kansallismai­sema-alueen suojelemiseksi ja hyödyntämiseksi. Yksi merkittävimmistä seminaa­rin aiheista oli Auranmaan nuorkauppakamarin idea Aurajokilaakson kuntien virallisesta Aurajoen mat­kailutiestä, jonka varrelle voisi kehittää monenlais­ta toimintaa. Viljatie on Auranmaa-säätiön hankea­loite, jolla pyritään saamaan Varsinais-Suomen ainoalle mantereen puolella sijait­sevalle kansallismaisemalle virallinen matkailutiestatus. Varsinais-Suomen liitto suhtautuu myös myöntei­sesti statuksen hakemiseen, koska reitti kulkee kulttuuri­historiallisesti merkittävässä ympäristössä ja siitä olisi helppo rakentaa uusi mat­kailutuote, joka pohjautuu lähimatkailuideologiaan ja tien kulttuurihistorialliseen perimään.

TEKSTI: ANNA-MARI ALKIO

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Euroopan paras Lauri

Next Post

Office 365

Read next