Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Mitä on vastuullinen johtajuus?

Entä miten menestys ja vastuullisuus nivoutuvat yhteen?

Näitä kysymyksiä pohdimme Vuoden Nuori Menestyjä, JCI TOYP, -kilpailun suojelijan ja neljällä vuosikymmenellä yrittäjänä toimineen sekä lukuisia yrittäjiä ja yritysjohtajia valmentaneen Jari Sarasvuon kanssa. 

Kysyttäessä menestyksestä ja sen merkityksestä Sarasvuo miettii hetken ja aloittaa painottamalla kuinka meidän jokaisen tulee pyrkiä kasvamaan ja kukoistamaan kykyjemme asettamissa rajoissa.  Vastauksesta on löydettävissä kuvaelma kuinka menestykseen tarvitaan merkityksellisyyden kokemusta. Omakohtaisen esimerkin kautta Sarasvuo avaa kuinka hänelle itselleen menestymisellä ei ole välinearvoa, mutta sillä on suuri itseisarvo. Sarasvuon kohdalla tämä itseisarvo syntyy mahdollisuudesta olla hyödyksi, mahdollisuudesta inspiroida ja auttaa muita ihmisiä menestymään. 

Sarasvuon kohdalla itseisarvon tuotannosta on vastannut laboratorio ja tutkimusmatka nimeltään yrittäjyys, joka on saanut jatkua jo yli neljän vuosikymmenen ajan. Yrittäjyyden juuret ovat syvällä nuoruudessa, ajassa, jolloin Sarasvuo kiinnostui ajatuksesta, miten yritystoiminnan kautta voidaan tuottaa asymmetrista arvoa ympäristöön yli ajan. Tutkimusmatkan aikana on kohdattu niin hyviä kuin vaikeitakin aikoja. Vaikeat ajat ovat edellyttäneet uhrauksia, jotka ovat olleet edellytys matkan jatkumiselle kohti parempia aikoja. Nämä uhraukset Sarasvuo näkee ennen kaikkea vastuullisuuden kautta. Hänen mukaansa kykyyn tuottaa arvoa asymmetrisesti yli ajan liittyy oleellisesti myös siitä saatavan kompensaation asymmetrisuus ja tällöin vastuullisuus mitataan erityisesti niinä huonoimpina aikoina. 

Ihmisyys on vastuullisuuden ytimessä 

Käsitteenä vastuullisuuden Sarasvuo haluaa määritellä tarkasti ja palauttaa keskustelun nopeasti ihmisyyden ytimeen. Sarasvuo lähtee liikkeelle ajatuksesta kuinka hallinnan tunne on tärkeä meille jokaiselle ja kuinka tämä tunne pohjimmiltaan syntyy mahdollisuudesta vaikuttaa ja ohjata. Hän kuvaa tämän autonomian tunteen luovan perustan ihmisen kyvylle ja halulle ottaa vastuuta. Tästä syystä vastuullisuudessa on hänen mukaansa aina pohjimmiltaan kysymys yksittäisten ihmisen tekemistä valinnoista. Sarasvuo toteaa lopuksi yrityksen olevan vain kehikko, jonka sisällä ihmiset toimivat ja tästä syystä ihmisyyden olevan vastuullisuuden ytimessä, sillä ihmisten tekemät valinnat ottavat voimakkaasti kantaa heidän arvoihinsa. 

Voidaksemme olla vastuullisia tulee meidän katsoa mitä kalenterissamme oikeasti tapahtuu. Sarasvuo itse tunnustautuu teleologiksi ja kertoo pohtivansa paljon mitä päämääriä ja tarkoitusta jokin tietty tekeminen tai asia palvelee. Hänen mukaansa tekemisiä ja asioita on myös tärkeää mitata, jotta tarkoitus ei jää sumuksi. Mittaaminen on tapa tuoda käsitteet konkreettisiksi ja näkyviksi, joka on välttämätöntä sumun hälventämiseksi. Sarasvuo toteaakin, että mikäli joku kertoo ilman konkretiaa olevansa vastuullinen, herää luonnollisesti kysymys vastuullinen mistä ja miten? 

Menestyksen tuoma kannattavuus mahdollistaa vastuullisuuden 

Menestys ja kannattavuus ovat Sarasvuon mukaan oleellisia vastuullisuuteen liittyviä seikkoja. Hän haastaa meitä kaikkia kysymyksellä; Mikäli yritys ei ole kannattava, miten se voi kantaa mistään vastuuta? Vastaamalla omaan kysymykseensä Sarasvuo toteaa kannattavien yrityksien olevan kykeneviä työllistämään, investoimaan, maksamaan veroja tai maksamaan preemiota eettisesti sekä ympäristövaikutuksiltaan vastuullisesti tuotetuista tuotteista ja palveluista. Hän korostaa, etteivät impotentissa tilassa olevat yritykset vastaavasti tällaiseen kykene. Sarasvuo kiteyttää viestinsä toteamalla, että ollaksemme vastuullisia tulee meidän yksinkertaisesti pärjätä hyvin siinä mitä teemme. 

Pärjätäksemme hyvin yrittäjinä, johtajina ja yksilöinä, meidän jokaisen tulee pyrkiä menestymään omien kykyjemme ja mahdollisuuksiemme asettamissa rajoissa. Tämän skaalan ymmärtäminen on Sarasvuon mukaan oleellista, sillä on selvää, etteivät kaikki kykene menestymää vaikkapa Elon Muskin tavoin. Sarasvuon mukaan skaalan merkityksen ymmärtäminen on siitäkin syystä tärkeää, että vastuullisuudessa on pohjimmiltaan kysymys sen hinnan maksamista, mitä omien arvopäämääriemme mukainen elämä edellyttää. Sarasvuo toteaakin osuvasti, että olemalla vastuullisia, olemme vastuussa varmistamaan kaiken toimintamme synnyttävän riittävästi hikeä, riskinottoa ja tekemisen henkeä. 

Tarvitsemme nuoria menestyjiä 

Lopuksi Sarasvuo kuvailee kuinka viimeisen 10 vuoden aikana olemme valitettavasti päästäneet itsemme vähällä ja kansakuntana alisuoriutuneet mahdollisuuksiimme nähden. Hänen mukaansa me tarvitsemme menestyjiä päästäksemme tästä kurimuksesta. Sarasvuon määritelmän mukaan menestyjät ovat niitä poikkeuksellisen performanssin omaavia ilmiömäisiä kykyjä, jotka kukin kykenevät loistamaan omalla sektorillaan. Sarasvuo osuvasti kuvaa kuinka tasapuolisesti hyvä huippusuoriutuja on satuolento ja tästä syystä tuottavuuden saavuttamiseksi hänen mukaansa tarvitaan ilmiömäisen huippuosaamisen lisäksi myös työnjakoa. Kysyttäessä asiasta tarkemmin Sarasvuo toteaa meidän tarvitsevan työnjakoa jossa analyyttiset, johdonmukaiset ja systemaattisesti toimivat johtajat kykenevät kasvattamaan erilaisia aihioita isoiksi ja suojelemaan niitä äkkituholta. Hänen mukaansa työjaon toinen oleellinen osapuoli ovat intuitiivisesti toimivat yrittäjät ja huippulahjakkuudet, jotka kykenevät luomaan uusia aihioita näiden johtajien suojeltavaksi ja kasvatettavaksi. Lopulta Sarasvuo kiteyttää ajatuksensa toteamalla meidän tarvitsevan nuoria menestyjiä, joista jokainen omalla vuorollaan tekee ihmeitä.  Ilman tätä kiertoa meidän on Sarasvuon mukaan yhteiskuntana vaikea kantaa vastuuta ja huolehtia lähimmäisistämme. Tämä synnyttää meille jokaiselle moraalisen velvollisuuden menestyä ja tätä viestiä hän välittää toimiessaan Vuoden Nuori Menestyjä, JCI TOYP, -kilpailun suojelijana. 

TEKSTI: Sami Nummela

KUVA: Ville Launiala

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Vastuullisten tekojen johtamista

Next Post

Kouluttamalla kehittyy paremmaksi johtajaksi

Vastaa
Read next

Kainuusta kajahtaa!

Kestävä Kainuu on Kajaanin Nuorkauppakamarin ensimmäistä kertaa järjestämä projekti, jolla halutaan tuoda arjen…