Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Uteliaisuus, rohkeus, innovatiivisuus – vastuullinen tulevaisuus

Kaisa Hietala on jättänyt operatiivisen johtamisen keskittyäkseen rakentamaan siltaa talouskasvun ja vastuullisuuden välille. Kansallisen vaalikokous Porigamin keynote-puhuja nostaisi vastuullisuuden raportoinnista visioon. 

Vastuullisuus on liian pitkään mielletty liiketoiminnan ohessa tehtäväksi raportoinniksi, bisneksestä irralliseksi toiminnoksi. Tätä ajatusta Kaisa Hietala haastaa. Jotta vastuullisuudesta tulee osa liiketoimintaa, tulee teema nostaa yrityksen ytimeen – visioon, strategiaan ja arvoihin.  

– Niin kauan kun vastuullisuus on pakkoraportointia viranomaisille, se on kuluerä. Mutta kun vastuullisuus ajatellaan keinoina kehittää liiketoimintaa, muuttuukin vastuullisuus euroina mitattaviksi tuloiksi ja menoiksi, Hietala kuvailee. 

Vastuullisuus ei ole irrallinen elementti liiketoiminnan muusta kehittämisestä. Hietala muistuttaa, että yhtä lailla vastuullisuudelle tulee strategiatasolla tunnistaa teemat, mitata, kehittää ja arvioida. Varoituksen sanakin hänellä on. 

– Vastuullisuus on laaja käsite. Omassa tekemisessä ja strategiassa pitää tunnistaa ja sanoittaa ne liiketoiminnalle tärkeimmät teemat. ”Kaikkea vähän” -ajattelussa fokus pirstaloituu. Tehokkainta on tehdä tietoisia valintoja. 

Ensiaskel vastuullisempaan liiketoimintaan on oman toiminnan vaikutusten tuntemus ja niiden arviointi, olipa kyse ympäristöstä tai sosiaalisesta vastuusta. Toimintojen ulkoistaminen ei poista vastuuta tilaajalta. 

– Pitää ymmärtää, miten tuote tai palvelu vaikuttaa asiakkaan tai heidän asiakkaansa arjessa. Liiketoiminnassa tulee lähteä siitä, että rehellisesti tunnistetaan koko arvoketju ja sen vaikutukset, Hietala haastaa. 

Katso korkealta, katso kauas 

Miten vastuullisuus sitten nostetaan liiketoiminnan ytimeen? Hietala ajattelee, että jokaisen tulisi olla kiinnostunut paljon omaa toimialaansa isommasta kentästä. Vastuullisuus tapahtuu arvoketjujen rajapinnoissa.  

– Se, mitä tiedämme ja näemme tänään, ei ole lopullinen todellisuus, muistuttaa Hietala.  

Vastuullisuuden tuomisessa osaksi visiota Hietala kehottaakin katsomaan tarpeeksi korkealta, tarpeeksi kauas. Vision tulee puhutella työntekijöitä, sidosryhmiä, asiakkaita. Se pureutuu syvälle yrityksen olemassaolon merkitykseen.  

– Merkityksellisyys on vision ytimessä. Kun katsotaan toimintaa korkealta ja kaukaa merkityksellisyyden kautta, tulee vastuullisuus automaattisesti mukaan, Hietala neuvoo.  

Kaikki lähtee uteliaisuudesta 

Vastuullisuuden johtaminen lähtee uteliaisuudesta. Mikään ei muutu ilman uteliaisuutta kysyä.  

– On hienoa, että Suomestakin löytyy niin sanotusti perinteisiä korporaatiojohtajia, jotka voivat pamauttaa Hesarin haastattelussa olevansa huolestuneita biodiversiteettikriisistä. He ovat uteliaita ymmärtämään, vaikkei sitä oman bisneksen vuoksi tarvitsisi tuoda esiin, kehuu Hietala.  

Pään pensaaseen työntämisen aika on Hietalan mukaan ohi. Uteliaisuuden lisäksi tarvitaan rohkeutta hyväksyä, että vastuullisuus on liiketoiminta-ajuri. Yrityksen tehtävä on tuottaa omistajille arvoa, eikä se tarkoita pelkästään rahaa. 

– Ei osakeyhtiölakikaan puhu arvosta vain rahana. Sieltä löytyy vastuullisuus myös, mutta se tuntuu helposti unohtuvan, naurahtaa Hietala. 

Uteliaisuus ja rohkeus johtavat innovatiivisuuteen. Johtajan tehtävä on nähdä, missä bisneksen mahdollisuus on muuttuvassa, vastuullisessa maailmassa.   

Muutos tehdään aina yhdessä 

Vastuullisuuden edistämisessä on aina kyse muutoksesta, ja muutos herättää aina tunteita, vastustustakin. Hietala uskoo osallistamisen olevan muutoksen johtamisen ytimessä.  

– Osallistaminen antaa kaikille mahdollisuuden oppia. Vaikka jollakin olisi valaistunut näkemys, ei se tarkoita sitä, että se olisi jaettu, muistuttaa Hietala. 

Toisena tärkeänä elementtinä Hietala nostaa johdon oman esimerkin.  

– Osallistaminen ja johdon esimerkki ovat voimakkaita työkaluja. Jos johto ei sisäistä mitä ollaan tekemässä tai pahimmillaan ei itse osta ajatusta, on ihan turha odottaa muutosta. 

Hietala ehdottaa voimaannuttavaa työkalua organisaatioille. Vastuullisuuden nimissä työntekijöille voidaan antaa mahdollisuus työajan puitteissa osallistua vapaaehtoistyöhön, vapaalla valinnalla. Ihmiset kokevat tekevänsä hyvää ja saavat uusia oivalluksia. 

–Yhteiskuntamme on rakentunut lokeroivaksi. Ymmärrämmekö me todellisuutta, jos emme näe oman lokeromme ulkopuolelle? pohtii Hietala toiminnan vaikutuksia.  

Omaan tyyliin pitää johtajana luottaa 

Kaisa Hietala on arvostettu johtaja. Hän kuitenkin korostaa, että kesti vuosia löytää oma tyylinsä johtajana. Johtamisessa on opeteltavissa olevia asioita, mutta tapa, jolla ne vie arkeen, on aina henkilökohtainen. 

 –  Oman tyylin löytämiseen oli positiviinen pakko. Kun johdettavia alkoi olla paljon ja monessa kerroksessa, ei omaa johtamistaan voi joka hetki miettiä. Ei ole realistisesti mahdollista pyrkiä teknisesti täydelliseen johtamiseen. Itsensä pitää laittaa likoon.  

Oman johtajapolkunsa huippuhetkinä Hietala muistelee isoja onnistumisia, jotka monesti on saavutettu vaikeuksien kautta. Suurimmat oivallukset liittyvät vastoinkäymisiin.  

– Tärkeimmät oivallukset liittyvät tilanteisiin, joissa johtajana on palautettu maan pinnalle siitä, että me kaikki olemme vain ihmisiä, ja ihmiselämä on muutakin kuin työtä. Ne ovat olleet herätyksen hetkiä. Kaikkea ei voi suunnitella ja prosessoida, elämä tapahtuu. Johtajuus ei ole paperinmakuista, Hietala pohtii.  

– Ei johtajana ole koskaan valmis, tiivistää Hietala.  

Lopulta kaikki johtaminen on ihmisten johtamista. Toisten kunnioittaminen ja uuden oppiminen ovat hyvän johtajuuden ytimessä.  

– Johtajalla tulee olla hyvin vahva integriteetti. Olen yrittänyt löytää sille sopivaa suomenkielistä vastinetta. Tarkoitan suoraselkäisyyttä, rehellisyyttä ja myös moraalia, Hietala kuvailee.  

Siltoja, ei kuiluja 

Kaisa Hietala nousi suomalaisten vastuullisuusasiantuntijoiden kärkeen viimeistään vetäessään menestyksekkäästi Nesteen entistä biopolttoaineliiketoimintaa. Nyttemmin Hietala on luopunut operatiivisesta liikkeenjohtamisesta. 

– Haluan keskittyä ennen kaikkea vaikuttamiseen. Keskityn rakentamaan siltaa sen välillä, miten tämä perinteinen talouskasvuun perustunut liiketoiminta kehitetään tulevaisuuden liiketoimintamuotoon. Eli miten talouskasvun rinnalla voimme pitää maapallomme elinkelpoisena tuleville sukupolville, tiivistää Hietala.  

TEKSTI: Laura Pullinen

Kaisa Hietalan viisi vinkkiä vastuullisemmalle organisaatiolle 

  1. Tunne oman toimintasi vaikutukset – niin hyvät kuin pahat. 
  1. Luo vastuullisesti merkityksellinen visio ja tarina sille mitä, miksi ja miten tavoittelette yhdessä. 
  1. Tuo vastuullisuus osaksi strategiaasi. 
  1. Seuraa mitä ympärilläsi tapahtuu – asiakkaat, kilpailijat, muut sidosryhmät. 
  1. Osallistu ja opi organisaatiosi kanssa! 
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Polkuni toimitusjohtajaksi

Next Post

Kompassi kohti vilkasta vaalisyksyä

Vastaa
Read next

Rauman Taajuudella

Kesäkuussa Vanhassa Raumassa lanseerattiin aivan uudentyyppinen, ilmainen, koko perheen virtuaalinen…