Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Haluatko olla yksi näkymätön johtaja muiden joukossa vai aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttava voima?

Kaikkia tuntemiani menestyneitä johtajia on yhdistänyt yksi tekijä – heillä on ollut valtava halu edistää jotakin suurempaa agendaa. Heitä ei ole motivoinut oma palkka tai positio, vaan aito vaikuttaminen ja ovat sen uskaltaneet tuoda julki – kukin tyylillään!

Steve Jobs halusi uudistaa koko tavan, jolla käytämme teknologiaa. Elon Musk haluaa muuttaa liikkumisen ympäristöystävälliseksi. Ja jos nämä yliviljellyt esimerkit maailmalta tuntuvat etäi-siltä, niin yksi kovimmista kotimaisista johtajista viime vuosikymmeniltä oli ulkoisesti aina niin vaatimattomalta vaikuttanut Matti Alahuhta

Mistä hänet muistetaan parhaiten? Siitä kuinka hän innosti “People Flow” strategiallaan Koneen henkilöstön val-tavaan kansainväliseen menestykseen. Tästä kertoo jo hänen kirjansa otsikko: “Johtajuus – Kirkas suunta ja ihmisten voima”. Siitähän koko johtamisessa on lopulta kyse. Miten saamme ison joukon ihmisiä kasvamaan ja kulkemaan sa-maan suuntaan. Tämä ei onnistu ilman vaikuttavaa viestintää.

Itse tein omasta mielestäni vaikuttavaa johtamistyötä yli vuosikymmennen IT-alalla. Yrityksemme kasvoi kolmesta henkilöstä lopulta sadan henkilön yhtiöksi ja tein yhtenä johtajista oman osuuteni. Halusin jatkuvasti oppia uutta, sovelsin opittua käytäntöön ja uskoin tekeväni hyvää työtä. Ihmettelin aina välillä, että miksei ole pöytä täynnä erilaisia työtarjouksia kun omasta mielestä kuitenkin pärjäsin niin hyvin.

Ei ole sattumaa, että vaihtoehtoja alkoi tulemaan siinä vaiheessa eteen kun aktivoiduin viestinnällisesti. Aloitin kirjoittamaan johtamisesta ja työelämästä, nämä rehelliset tekstit resonoivat selvästi.

Hyvä johtaminen ja inhimillinen työ-elämä olivat olleet minulle aina tärkeitä asioita, mutta en siitä ollut sen enempää puhunut. Selvästi keskustelua kaivattiin ja päädyin erilaisten lehtien palstoille ja muihin medioihin. Ymmärsin, että voi-sin vaikuttaa omaa työyhteisöäni laajemmin.

Pian tartuinkin tarjottuun mahdollisuuteen siirtyä Vismalle toimitusjohtajaksi. Minut haluttiin tuomaan hyvää johtajuutta ja parempaa työkulttuuria. Eli juuri niitä asioita mistä olin tullut tunnetuksi julkisena keskustelijana.

Jatkoin viestintää osana työtäni ja sain valtavasti lisää vaikutusmahdolli-suuksia. Nykyisin olen jo vastuussa kaikista Suomen julkisen sektorin palveluista ja mukana myös muiden maiden yhtiöiden hallituksissa. Työssäni olen-naista on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, olemmehan mukana miljoonien suomalaisten arjessa.

Enää en näe edes mahdollisena, että näin laaja tehtävä ja yhteiskunnal-linen vastuu voisi onnistua ilman aktiivista viestinnällistä otetta. Se on ainoa mahdollisuus saada edes jollain tavalla julkiset päättäjät, markkinoiden monet toimijat ja meidän oma henkilöstö kulkemaan samaa matkaa kohti yhteistä isoa päämäärää – parempaa työelämää ja digitaalista arkea.

Mikä on sinun tarinasi – haluatko jäädä piiloon taustalle vai haluatko nousta aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttavaksi voimaksi? Viestinnän voima voi olla se erottava tekijä.

 

Jukka Holm

Jukka Holm on työskennellyt Vismalla toimitusjohtajana vuodesta 2017. Toimitusjohtajan työn lisäksi hän on kuuden eri ohjelmistoyrityksen hallituksessa neljässä eri maassa ja vastaa Vismalla julkisen sektorin ohjelmistoyhtiöistä Suomessa. Jukka on toiminut teknologia-alan kasvuyritysten johtamistehtävissä liki 20 vuotta.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Havaintoja ideoinnista, innovaatioista ja rohkeudesta

Next Post

Nuorkauppakamari soihdunkantajaksi sateessa

Vastaa
Read next