Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Havaintoja ideoinnista, innovaatioista ja rohkeudesta

Jokainen menestynyt yritys on lähtenyt liik-keelle ideasta. Ratkaisusta johonkin ongelmaan, päähänpistosta, ehkä räväkästä tulevaisuuden visiosta. Kaikista tuottoisimmat ideat ovat usein sellaisia, että niihin uskominen ja niiden edistäminen vaatii rohkeutta, kenties hieman poikkeuksellista luonnettakin.

Esimerkiksi tietokoneiden yleistymiseen eri toi-mialoilla ja etenkin kuluttajien käytössä suhtaudut-tiin epäillen vain joitakin vuosikymmeniä sitten. Sittemmin nämä tietokoneet ja niitä varten kehitetyt ohjelmistot ovat mullistaneet tapamme tehdä töitä, rakentaa kasvua ja viettää vapaa-aikaa.

Kaikista uusista ideoista ei tule kansainvälisiä me-nestystarinoita tai liiketoimintaa uudistavia innovaatioita – eikä tarvitsekaan. Aiemmista esimerkeistä tiedämme, että vaikka moni idea ei lähde lentoon, yksikin menestystarina oikeuttaa ne resurssit, joita piirustuspöydille jääneisiin ideoihin on uhrattu. Hylättyihin ideoihin käytetty aika ei ole hukkaan mennyttä – matkan varrella on takuulla opittu jotakin, mitä voidaan hyödyntää myöhemmin. Parhaimmillaan ideaa kehitettäessä on voitu jo luoda pohja seuraavalle, entistä pidemmälle viedylle innovaatiolle.

Teknologiasektorilla puhutaan paljon kokeilu- ja innovaatiokulttuurista. Sen sijaan, että pyritään joh-tamaan liiketoimintaa ja ihmisiä ennalta määriteltyjen tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti, ihmisiä kaikilla organisaation tasoilla kannustetaan ideoimaan uutta, kokeilemaan ja ottamaan yhdessä harkittuja riskejä. Tällainen kulttuuri ei synny tyhjästä, etenkään nykyisessä hybridiajassa, jossa kollega saattaa olla vain ääni ja kasvot videopalaverissa – toimiva innovaatiokulttuuri vaatii luottamusta, yhteenkuulu-vuutta ja empatiaa sekä muita että itseään kohtaan.

Yrittäjältä tai ideoijalta vaaditaan siis rohkeutta. Rohkeutta sanoa oma idea ääneen, rohkeutta uskoa
sen onnistumiseen, joskus myös rohkeutta myöntää epäonnistuneensa. Meiltä muilta taas vaaditaan kannustusta. Niin yritysten kuin yhteiskunnan laajemminkin pitäisi aktiivisesti purkaa esteitä, jotka lamaannuttavat toisten intoa yrittää. On suunnattoman tärkeää tukea sitä, että idearikkaat saavat ideoida ja että jokaista kannustetaan tavoittelemaan unelmiaan.

Taloudellisesti epävarmoina aikoina moni yritys keskittyy oman toiminnan turvaamiseen ja kus-tannussäästöihin. Juuri nyt on kuitenkin entistä tärkeämpää investoida innovointiin, tuotekehitykseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Se on samalla in-vestointi oman yrityksen ja koko Suomen tulevaisuuteen.

Siispä kannustan kaikkia rohkeuteen! Ilmianna rohkeasti oma tai toisen tuottava idea. Voittajille on luvassa erinomaisia mahdollisuuksia haastaa itseään ja jalostaa ideoita eteenpäin innostavien ja asiantun-tevien ihmisten seurassa.

Mervi Airaksinen

Mervi Airaksinen on Microsoft Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkä kokemus teknologia-alan eri johtotehtävistä ja vahvat näytöt yritysten luotsaamisessa kasvupolulla. Mervi jakaa Microsoftin näkemyksen teknologian merkityksestä paremman tulevaisuuden rakentamisessa.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Jokainen meistä voi vaikuttaa

Next Post

Haluatko olla yksi näkymätön johtaja muiden joukossa vai aidosti yhteiskunnallisesti vaikuttava voima?

Read next

Kehittyvä johtaja

Nuorkauppakamarissa kehittyminen on jatkuva olotila. Kehitysorganisaatio ei koskaan vietä kahta samanlaista…