Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Teknologia muuttaa tänään tapaa, jolla elämme, teemme työtä ja olemme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa

Olen toiminut viimeiset kahdeksan vuotta analytiikan ja kehittyneen tekoälyn parissa. Näen, että tekoälyllä on potentiaalia muuttaa yhteiskuntaa monin tavoin, mukaan lukien tuottavuuden, tehokkuuden ja paremman päätöksenteon parantaminen. Kuinka tekoäly muuttaa yhteiskuntaa lähitulevaisuudessa ja kuinka yritykset voivat valmistautua edessä oleviin muutoksiin.

Yksi merkittävimmistä tavoista, joilla tekoäly muuttaa yhteiskuntaa, on tuottavuuden ja tehokkuuden lisääminen. Tekoälyn avulla koneet voidaan ohjelmoida suorittamaan toistuvia tehtäviä tarkemmin ja nopeammin kuin ihmiset, mikä vapauttaa työntekijät keskittymään monimutkaisempiin ja luovempiin tehtäviin. Tämä tuottavuuden kasvu hyödyttää paitsi yrityksiä, myös yksilöitä ja koko taloutta.

Toinen tapa, jolla tekoäly muuttaa yhteiskuntaa, on parantaa päätöksentekoa tuomalla läpinäkyvyyttä. Tekoälyn avulla yritykset voivat analysoida suuria tietomääriä nopeasti ja tarkasti, mikä tarjoaa oivalluksia ja ennusteita, joita aiemmin oli mahdotonta saada. Tämä voi auttaa yrityksiä tekemään dataan pohjautuvia päätöksiä, joka johtaa parempaan kilpailukykyyn. Tekoäly voi myös auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdolliset riskit ja mahdollisuudet, jolloin ne voivat ryhtyä ennakoiviin toimiin riskien vähentämiseksi ja mahdollisuuksien hyödyntämiseksi.

Samalla on tärkeää huomata, että tekoälyn laaja käyttöönotto tuo mukanaan myös riskejä. Yksi tärkeimmistä huolenaiheista on työpaikkojen siirtyminen, koska tekoälyllä on potentiaalia automatisoida monia tällä hetkellä ihmisten tekemiä töitä. ChatGPT yllätti monet copywriterit. Luovan tekstin kirjoittajat eivät uskoneet koneiden pystyvän tekemään jo vuonna 2023 raakatekstiä hyvällä tasolla.

Työnkuvat muuttuvat, mutta myös uusia työpaikkoja syntyy. Mikä on työntekijän vastuu päivittää omaa osaamistaan? Kirjoittajan on syytä opiskella antamaan hyviä komentoja tekoälylle. Yritykset voivat auttaa työntekijöitään kehittymään investoimalla jatkuvaan oppimiseen ja luomalla uusia työmahdollisuuksia, jotka hyödyntävät ihmisten ainutlaatuisia taitoja.

Tekoälyn käytössä on toinenkin riski. Tekoälyjärjestelmät ovat vain niin puolueettomia kuin tiedot, joilla ne on koulutettu. Jos opetusdatassa on vääristymiä, tekoäly säilyttää ne. Tämän riskin pienentämiseksi yritysten on varmistettava, että käytettävä tekoäly on koulutettu puolueettomaan dataan ja että algoritmit ovat läpinäkyviä ja selitettäviä. Tämä on johtajan vastuulla.

Yhteenvetona voin todeta, että tekoälyllä on potentiaalia muuttaa yhteiskuntaa monilla myönteisillä tavoilla. Yritysten omistajien ja liiketoiminnan ammattilaisten on syytä valmistautua edessä oleviin muutoksiin investoimalla tekoälyn ymmärrykseen. Ottamalla tekoälyn vastuullisesti käyttöön yritykset avaavat uusia mahdollisuuksia ja ovat osaltaan luomassa vauraampaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa kaikille.

Antti Merilehto

Antti Merilehto on teknologiasijoittaja, joka käy puhumassa tekoälyn todellisuudesta yritysten henkilöstölle ja johtoryhmille. Antin kirja Tekoäly – matkaopas johtajalle oli ilmestymisvuonnaan Suomen myydyin bisneskirja. GPT:n käyttöä esittelevä podcast GPT Special tulee ulos keväällä 2023.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Sala-auraajakansalaisaktivismilla satojen tuhansien mainehyöty

Next Post

Työnhakusparraajat – vertaistukea ja hauskuutta työnhakuun

Vastaa
Read next