Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Mihin Nuorkauppakamaria tarvitaan?

Tämän vuoden teemana on vaikuttava toiminta. Me nuorkauppakamarilaiset olemme rohkeita huomisen johtajia, jotka aktiivisesti luovat vastuullista muutosta yrityksiin ja yhteiskuntaan.

Alkuvuodesta julkaistiin Sitran megatrendit 2023. Ne nostavat esiin ilmiöitä, jotka haastavat ympäröivää yhteiskuntaa. Megatrendejä ovat luonnon kantokyvyn mureneminen, hyvinvoinnin kasvavat haasteet, koveneva kilpailu demokratiasta, digivallan kilpailun kiihtyminen ja talouden perustan rakoilu. Melkoisia haasteita, vai mitä? Voidaanko nuorkauppakamaritoiminnalla edes vaikuttaa näin isoihin kokonaisuuksiin?

Minä väitän, että kyllä voidaan. Vaikuttamista ei suinkaan tehdä yksin tyhjiössä, vaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Muutos syntyy vasta tekojen kautta. Yksin emme maailmaa pelasta, mutta yhdessä muiden kanssa pystymme edistää omia tavoitteitamme. Vaikuttamista tapahtuu monella eri tasolla. Vaikuttavilla projekteilla puututaan juurisyihin, herätetään keskustelua ja lisätään tietoisuutta eri teemoista. Kansalliset kilpailut ja projektit ovat hyviä työkaluja juuri näihin teemoihin.

Kehittämällä jäsenistömme johtamistaitoja itsensä johtamisesta muiden johtamiseen varmistam-me osaltamme, että työelämä kehittyy terveempään ja turvallisempaan suuntaan. Nuorkauppakamari on kasvualusta, joka tarjoaa tasa-arvoisen mahdolli-suuden osallistua ja harrastaa, riippumatta taustoista tai koulutuksesta. Mitä enemmän kohtaamme erilai-sia ihmisiä, myös muualta kuin omasta kamarista tai maasta, sitä enemmän kasvaa myös ymmärryksem-me erilaisuutta kohtaan.

Toisinaan toimintamme vaikuttavuutta on vaikea mitata ja sanoittaa, mutta kun riittävän monta kertaa kysyy ”miksi”, löytää vastauksia, niin juurisyihin kuin toimintamme merkityksellisyyteen. Meitä tarvitaan, ehkä enemmän kuin koskaan. Mutta maailmaa ei muuta passiivinen sivustaseuraaja vaan aktiivinen jäsen, joka etsii ja löytää oman keinonsa vaikuttaa sillä alustalla, jonka nuorkauppakamari tarjoaa.

Tämä kevät on myös vaalikevät. Nuorkauppakamari on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Tämä arvo on meille tärkeä. Osallistumme kuitenkin aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä se on tärkeää vaikuttamistyötä. Meillä on myös jäsenistössä ehdokkaita eri puolueissa. Toivotan jokaiselle ehdokkaalle onnea matkaan!

Vaikuttavaa vuotta 2023 – tehdään vuodesta ikimuistoinen!

Taru Mikkonen
Kansallinen puheenjohtaja

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Vaikuttaminen kuuluu kaikille

Next Post

Jokainen meistä voi vaikuttaa

Vastaa
Read next