Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Nuorkauppakamarilaiset maailmalla – Silmät auki mahdollisuuksille

Kesäkuussa järjestetty 4-päiväinen JCI EDC:n Growth and Development Academy -koulutus oli vuoden isoimpia ponnistuksia ja sen tarkoituksena on tarjota ideoita, inspiraatiota ja työkaluja organisaatioiden kehittämiseen niin paikallisella kuin kansalli­sella tasolla. Koulutuksen rakenne ja sisältö olivat tänä vuonna Johannan vastuulla.

 

USKALLA KOKEILLA, KEHOTTAA TOISEN POLVEN NUORKAUPPAKAMARILAINEN, SENAATTORI JOHANNA LUNDÁN.

JOHANNAN nuorkauppakamariuraan mahtuu niin kotimaisia kuin kansain­välisiä virkoja. Viimeiset kolme vuotta hän on toiminut Suomen käyntikort­tina maailmalla. Nyt hän haluaakin kannustaa yhä useampia ottamaan kansainvälisestä järjestöstämme kaikki irti ja jakaa parhaat vinkkinsä.

Tärkein oivallus kansainvälisyy­dessä on oman uteliaisuuden tyy­dyttäminen. ”Pitää lähteä, kokeilla ja hankkia uusia kokemuksia! Paras tapa kasvattaa mielensä avoimuutta on käydä uusissa paikoissa tavaten uusia ihmisiä.”, pohtii Lundán. Ymmärrys eri kulttuureja kohtaan kasvaa kohisten, kun pääsee kiertämään maailmaa ja näkemään asioita uusilta kanteilta.

Kehittyminen kuuluu asiaan. Kou­luttajana Johanna on päässyt suunnit­telemaan ja tekemään kansainvälisiä koulutuskokonaisuuksia. Nykyviras­saan European Development Councilis­sa hän pääsee kasvattamaan Nuor­kauppakamaria niin laadullisesti kuin määrällisesti. Esimerkiksi viimeisim­pänä työn alla ovat olleet Albanian ja Kosovon nuorkauppakamaritoiminnan käynnistäminen. Vaikka tekeminen käy työstä, hän nostaa oman kehittymisen­sä ohella yhtenä tärkeimpänä asiana kansainvälisestä toiminnasta, kuinka se on tuonut ihania ihmisiä ja hyviä ystäviä elämäänsä ympäri maailmaa.

Johanna antaa kaksi vinkkiä maailmalle havitteleville: ”Ole aktii­vinen kansainvälisesti ja pidä silmät auki eri mahdollisuuksille!”. Johanna muistuttaa, kuinka Euroopan tasolla löytyy pienempiäkin tehtäviä eikä aina tarvitse hakea suoraan varsinaisiin virkoihin. Suomessa tehdään niin laa­dukasta nuorkauppakamaritoimintaa, että näyttömme riittävät useimpiin tehtäviin.

Järjestömme kansainvälisyys on huippumahdollisuus oppia lisää, avaa siis silmäsi mahdollisuuksille ja uskal­la kokeilla, kehottaa Johanna. Loppuun hän lähettää terveisiä European Deve­lopment Counciliin ensi vuodeksi nou­sevalle Emilia Koikkalaiselle: ”Hyödyn­nä se mahdollisuus, että sinulla on latu avoinna kehittää JCI EDC:n toimintaa ja kansallisia organisaatioita! Opi myös mitä muualla tapahtuu!”.

 

KUKA:

 • JOHANNA LUNDÁN
 • Nuorkauppakamarilainen vuodesta 2003
 • Pirkanmaan Nuorkauppakamarin jäsen ja senaattori
 • Suomen Nuorkauppakamarit ry:n
 • puheenjohtaja 2015
 • Nuorkauppakamarilainen toisessa
 • polvessa, vanhemmat senaattoreita
 • Yrittäjänä perheyrityksessä auto- ja kiin­teistöalalla sekä työskentelee sivutoimisesti JCI-verkostojen kautta syntyneissä yrityksissä
 • Kansainväliset virat:
  • 2016 JCI Vice President
  • 2017 JCI Skills Development Committee Member
  • 2018 JCI European Development Council Chairperson
  • 2018 JCI Growth and Development
 • Committee Member

 

TEKSTI: SANNA-LEENA LINNA JA JARKKO KURVINEN

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Onnellistavaa happia maailmaan!

Next Post

Miten pankki voi vaikuttaa tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin?

Read next