Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Miten pankki voi vaikuttaa tulevaisuuden kestäviin ratkaisuihin?

MEILLÄ HANDELSBANKENISSA VASTUULLISUUS ON TÄRKEÄ OSA YRITYSKULTTUURIAMME. TEHOKKAIMMIN VOIMME VAIKUTTAA TULEVAISUUTEEN YHDISTÄMÄLLÄ VOIMAMME ASIAKKAIDEMME KANSSA.

VASTUULLISUUS on keskeinen edelly­tys menestyvälle ja kestävälle pank­kitoiminnalle. Voimme rahoitus- ja sijoituspäätöksillä vaikuttaa yritysten toimintaan ja sitä kautta tulevaisuu­den ratkaisuihin sekä ympäristön tilaan. Konttoreissamme tehdään päivittäin lukuisia vastuullisuutta edellyttäviä päätöksiä, jotka koskevat asiakkaitamme ja heidän lähipiiriään.

Vastuullisuus näkyy neuvonnas­samme: haluamme antaa asiakkail­lemme juuri heille sopivia ja heidän tarpeensa täyttäviä palveluja. Vastuu tarkoittaa myös sitä, että tarjoamme kaikki tarvittavat palvelut yhdeltä luukulta, oli kyse sitten yrityksestä tai yksityisasiakkaasta. Olemme myös ylpeitä siitä, että kannustin ei ohjaa sijoitusneuvontaamme; meillä ei mak­seta sijoitusasiantuntijoille bonuksia erilaisten tuotteiden myynnistä.

Kiinnostus vastuulliseen sijoit­tamiseen on ollut merkittävässä kasvussa viime vuosina. Erityisesti nuoret ja naiset ovat nyt halukkaita sijoittamaan vastuullisesti ja siten vaikuttamaan maapallon tulevaisuu­teen.

Yhteistä kaikille Handelsbankenin rahastoille on se, että vastuullisuus huomioidaan sijoituskohteita valittaessa. Valikoimassamme on myös useita aktiivisesti hallinnoituja rahastoja ja indeksirahastoja, joissa sovellamme tiukempia sijoituskriteerejä.

Kestävä Energia -rahastomme sai arvostetun Joutsenmerkin ensim­mäisten sijoitusrahastojen joukos­sa. Tämä rahasto sijoittaa yhtiöihin, jotka keskittyvät entistä vähäpäästöi­sempiin ratkaisuihin ilmastonmuu­toksen hillitsemiseksi.

Haluamme olla myös aktiivisia omistajia: jos yritys ei mielestämme toimi vastuullisesti, pyrimme vuo­ropuhelun avulla vaikuttamaan sen toimintaan, jotta maapallon tulevai­suus olisi parempi.

Vastuullisuustyössämme ei ole kyse vain omasta, suorasta vaikutuk­sestamme ympäristöön ja yhteis­kuntaan. Tehokkaimmin voimme vaikuttaa yhdistämällä voimat asiak­kaidemme kanssa ja osallistumalla kestävän kehityksen hankkeisiin.

Jokainen meistä voi vaikuttaa ympäristön tilaan arjen valinnoilla. Tehdään yhdessä hyviä päätöksiä paremman ja kestävämmän tulevai­suuden puolesta.

TEKSTI: PIRJETTA SOIKKELI, VIESTINTÄJOHTAJA, HANDELSBANKEN SUOMI, TWITTER: PIRJETTAS

HANDELSBANKEN tarjoaa laajan valikoiman pankkipalveluja yksityis- ja yri­tysasiakkaille. Asiakkaanamme saat käyt­töösi koko konsernin asiantuntemuksen ja laajan kansainvälisen verkoston. Pankki tunnetaan vastuullisesta yrityskulttuuris­taan ja asiakaskeskeisestä palvelustaan. Tuotteisiimme kuuluu mm. arvostetun ympäristömerkin Joutsenmerkin saanut Kestävä Energia – rahasto.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Nuorkauppakamarilaiset maailmalla – Silmät auki mahdollisuuksille

Next Post

Johtajana kasvanut: Hannu Nikupeteri

Read next