Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Mentori apuna urakehityksessä

Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin ensimmäinen mentorointiohjelma järjestettiin vuonna 2014. Mentorointiohjelman tavoitteena on ollut saada uusia koejäseniä kamarille, auttaa ihmisiä eteenpäin työelämässä ja tarjota jäsenistölle mentorointikokemusta ja mahdollisuus verkostoitua eri alojen edustajien kanssa. Myös Keskuspuiston Nuorkauppakamarilla on pitkät perinteet mentoroinnista jo useamman vuoden ajalta.  

Tänä vuonna Keski-Uudenmaan ja Keskuspuiston Nuorkauppakamarit yhdistivät voimansa ja järjestävät mentorointiohjelman yhdessä. 

“Omassa kokemuksessani aktorina jäin kaipaamaan jotain kättä pidempää mentoroinnin tueksi ja tästä ajatuksesta lähdin liikkeelle Keskuspuiston tämän vuoden mentorointiohjelmaa suunnitellessani. Lähestyin benchmarkkaus mielessä Annea Keski-Uudenmaan kamarista, sillä tiesin, että heidän mentorointiohjelmansa on pitkälle mietitty kokonaisuus. Se, mikä minun korvaani teki heidän ohjelmastansa erityisen, olivat aktorien asettamat selkeät tavoitteet sekä työkirja mentoroinnin tueksi. Työkirjan tarkoitus oli antaa ideoita mentorien ja aktorien tapaamisiin, sekä teemoihin, joita ohjelman aikana voi käsitellä. Annen ehdotuksesta päätimme mennä askeleen pidemmälle ja tehdä mentorointiprojektin yhteistyössä”, kertoo Laura Keskuspuistosta yhteistyön alkumetreistä.  

Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarin mentorointiohjelmassa on joka vuosi ollut selkeä rakenne ja koko mentorointiryhmän yhteisiä tapaamisia. “Osallistuin itse mentorointiohjelmaan vuonna 2016 avoimella ja uteliaalla mielellä. Sain huippumentorin, jonka kanssa luottamus rakennettiin ensitapaamisella, kommunikaatio oli suoraa ja saatu tuki konkreettista. Oli hyvä ottaa aikaa urapolun suunnitteluun ja peilata ajatuksia oman työkuplan ulkopuolisen mentorin kanssa. Tapaamiset eivät jääneet yleisen tason juttutuokioiksi, vaan etenivät kohti asetettuja tavoitteita. Mentorointiohjelmaan osallistuminen on ollut yksi parhaista asioista nuorkauppakamarissa ja haluan olla mukana tarjoamassa tätä kokemusta myös muille. Pienen kamarin aktiivisilla jäsenillä on usein kädet täynnä työtä, joten jaettu projektinjohto yhdessä toisen kamarin kanssa auttaa toteuttamaan isojakin projekteja”, Anne Keski-Uudenmaan kamarista jatkaa.  

Kahden kamarin yhteistyön etuna on laaja aktorien ja mentorien kirjo, joka mahdollistaa sopivien mentorointiparien löytämisen ja verkostoitumisen yli kamarirajojen. Myös parhaiden toimintatapojen jakaminen puolin ja toisin on erittäin virkistävää tällaisissa vakiintuneissakin projekteissa.  

Keskuspuiston ja Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamarien mentoreina ovat toimineet työelämässä ansioituneet senaattorit ja kunniajäsenet. Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa myös mentoreille uusia näkökulmia sekä oppimisen ja onnistumisen paikkoja. Osa mentoreista onkin ollut mukana useana vuonna. Tämän vuoden mentorointiohjelmassa on mukana myös mentori, joka on aiemmin osallistunut ohjelmaan aktorina. Mukaan mentorin rooliin lähdettiin saatesanoilla: “Ilman muuta, se on kunniatehtävä.”  

Teksti: Laura Merisaari ja Anne Salminen 

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Makkaratehtaalta määrätietoisesti pankin johtotehtäviin

Next Post

Developing as a leader with global networks

Vastaa
Read next