Haussa Finland Youth Forum projektipäällikkö

FYF on yhteiskunnallisesti vaikuttava tapahtuma, jossa on myös vahva elämyksellinen elementti. Ensimmäinen Finland Youth Forum järjestettiin lokakuussa 2017 Kakolassa. Finland Youth Forum -projektin tausta-ajatus yhteiskunnan eri sektoreiden törmäyttämisestä ja tulevaisuuden ratkaisemisesta on keskeistä toteutuksessa. FYF-toimintamallissa on kyse kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) tietoisuuden lisäämisestä ja muutosmyötärinnan aikaansaamisesta. FYF on kansallisessa ohjauksessa oleva projekti, jossa voi olla alue- tai paikallistasolla toteutettavia projektiosuuksia. FYF:n toteutusmallit päivitetään vuositasolla (tai mahdollisen kumppanin kanssa sovitulla aikataululla). FYF-toiminnassa toteutuu itsessään SDG #17 Partnerships for the goals. Muut SDG:t tunnistetaan per toteutussuunnitelma.  Toteutus tulisi suunnitella ACF-työkalua soveltaen. Tarkemman sisällön luovat projektipäällikkö, Keskusliiton vastuuhenkilöiden ohjauksessa yhdessä projektitiimin kanssa.

Oletko sinä etsimämme projektipäällikkö?
Sinulla on
– vahva visio, mitä FYF on voi suuruudessaan ja vaikuttavuudessaan olla
– kokemusta tapahtumajärjestämisestä
– kokemusta aiemmasta toteutuksesta (tai olet nopeasti perehdytettävissä toteutukseen)
– halua oppia tai osaamista yhteistyökumppanuushankinnasta
– halua ja kiinnostusta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen monella tasolla
– näkemystä ja ymmärrystä nuorkauppakamarilaisten tavoista vaikuttaa yhteisössä
– ymmärrystä tai innostusta kestävän kehityksen tavoitteiden soveltamiseen vaikuttamisen työkaluina

Kiinnostuitko?
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja visiosi 9.11. mennessä EVP2018 Koikkalaiselle
Kysy lisää…

… EVP2018 Emilia.Koikkalainen@jci.fi / puh: 0503180553
Valinnan projektipäälliköstä tekee vuoden 2019 Keskusliitto.


Lue edellisestä toteutuksesta: http://finlandyouthforum.fi/

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Haussa Vaikuttaja-Akatemian projektipäällikkö

Next Post

WE’RE LOOKING FOR A PROJECT LEADER

Read next