Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Strategia! 2018 -koulutuksen järjestelyoikeudet haettavissa

Strategia!-koulutus on strategisen suunnittelun koulutus, joka on tarkoitettu kamarin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin. Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa.

Koulutusviikonlopun aikana koulutettavat luovat järjestävälle kamarille strategian. Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Strategia! -koulutusta jo vuodesta 1994, vuoteen 2010 saakka nimellä Future Chapter.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

Strategia!-koulutus järjestetään 4.-6.5.2018.

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Combactin periaatteita.

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi. Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältöesittelyineen sekä aikataulutuksen. Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • Aikataulutuksesta ja tilajärjestelyistä (Käytössä tulee olla tarvittava määrä riittävän kokoisia ryhmätyötiloja sekä iso koulutustila yhteisiin osioihin)
 • Ryhmätyötiloja tarvitaan yksi per 8-10 osallistujaa kohden.
 • Pientyöskentelytilassa ryhmän tulee mahtua työskentelemään pöydän ääreen siten, että huoneessa kuitenkin vielä mahtuu kulkemaan.
 • Kaikissa koulutustiloissa tulee seinille olla mahdollista kiinnittää fläppipapereita ja muistiinpanoja.
 • Datatykki ja –heijastusmahdollisuus tulee olla mahdollista järjestää myös pienryhmätiloihin.
 • majoituksesta (ei edellytetä hotellimajoitusta)
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • pe iltapalat tai illallinen, aamupalat, lauantain lounas, lauantain kahvi/välipala ja teemaillallinen
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • järjestäjä vastaa pääkouluttajan ja tiimikouluttajien majoitus-, ruokailu- sekä matkakuluista
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista
 • opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm. henkilöstömäärältään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot (messupaikkavuokrat, rekisteröintimaksut, ym.) itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet mm. pyytää tarjoukset Sokos Hotels ja Radisson Blu -ketjuista.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella Kansallisen Vaalikokouksen yhteydessä pidettävässä kokouksessaan Turussa.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. Hallituksen kokouksessa. On hyvä huomioida, että esittelyaika saattaa osua keskelle arkipäivää, esim. perjantaina. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Maria Sippala 040 723 5142 maria.sippala@jci.fi

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 30.9.2017 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

Maria Sippala
Koulutusjohtaja
Suomen Nuorkauppakamarit ry

Share this article
Shareable URL
Prev Post

PRES-Akatemia 2018 järjestelyoikeudet haettavissa

Next Post

Johtajuusakatemia 2019 järjestelyoikeudet haettavissa

Read next