PRES-Akatemia 2018 järjestelyoikeudet haettavissa

21/06/2017

PRES- Akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja valmistautuville puheenjohtajille. Viikonlopun aikana kamarien puheenjohtajat pääsevät kehittämään vuoden 2019 toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n strategianpohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia on puheenjohtajien tärkein verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka vuoden aikana.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

PRES-Akatemia järjestetään 18.-20.5.2018

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Compactin periaatteita.

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältöesittelyineen sekä aikataulun. Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • aikataulutuksesta ja tilajärjestelyistä (käytössä tulee olla tarvittava määrä riittävän kokoisia ryhmätyötiloja sekä iso koulutustila yhteisiin osioihin)
 • majoituksesta (ei edellytetä hotellimajoitusta)
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • pe iltapalat, aamupalat, lauantain lounas, lauantain kahvi/välipala ja teemaillallinen
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista
 • opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm. henkilöstömäärältään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot (messupaikkavuokrat, rekisteröintimaksut,

ym.) itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet mm. pyytää tarjoukset Sokos Hotels ja Radisson Blu -ketjuista.

Hakijan on syytä huomioida, että SNKK:n Keskusliiton jäsenet ja virkailijat sekä vaalilautakunnan jäsenet eivät maksa rekisteröintimaksua, mutta vastaavat majoitus- ruokailukuluistaan syntyneiden kulujen mukaisesti. Järjestäjä huolehtii SNKK:n hallituksen käyttöön kokoustilan torstai-illaksi ja perjantaipäiväksi sekä avustaa kokouksien aikaisten ruokailujen, tarjoilujen ja majoituksen järjestämisessä.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella kokouksessaan 12.-15.10.2017 Turussa.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. Hallituksen kokouksessa. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

 

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Maria Sippala 040 723 5142 maria.sippala@jci.fi

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 30.9.2017 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

 

Maria Sippala
Koulutusjohtaja
Suomen Nuorkauppakamarit ry

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn