Suomen Nuorkauppakamarit-sivustot -sivusto

Johtajuusakatemia 2019 järjestelyoikeudet haettavissa

Johtajuusakatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma. Se on nimensä mukaisesti yhdistyksemme johtajien koulutus, johon osallistuvat jäsenyhdistysten puheenjohtajat, aluejohtoryhmien jäsenet, kansallisten projektien alueen projektipäälliköt sekä väistyvä ja tuleva keskusliitto. Koulutusviikonloppu on ponnistuslauta tulevaan vuoteen. Koulutus tarjoaa keinoja strategian jalkauttamiseen paikallisissa kamareissa, mahdollisuuksia oman johtamisen kehittämiseen ja tiimijohtamistaitojen hiomiseen. Paikalle odotetaan noin 100-150 henkeä.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

Johtajuusakatemia järjestetään 23.-25.11.2018

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Compactin periaatteita.

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältöesittelyineen sekä aikataulutoiveen. Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • aikataulutuksesta ja tilajärjestelyistä (käytössä tulee olla tarvittava määrä riittävän kokoisia ryhmätyötiloja sekä iso koulutustila yhteisiin osioihin)
 • majoituksesta
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • pe iltapalat, aamupalat, lauantain lounas, lauantain kahvi/välipala ja gaalaillallinen
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista
 • opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm. henkilöstömäärältään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot (messupaikkavuokrat, rekisteröintimaksut, ym.) itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet mm. pyytää tarjoukset Sokos Hotels ja Radisson Blu –ketjuista.

Hakijan on syytä huomioida, että SNKK:n Keskusliittojen jäsenet eivät maksa rekisteröintimaksua, mutta vastaavat majoitus- ja ruokailukuluistaan syntyneiden kulujen mukaisesti. Järjestäjä huolehtii SNKK:n hallituksen ja Keskusliiton käyttöön kokoustilan torstai-illaksi ja perjantaipäiväksi sekä avustaa kokouksien aikaisten ruokailujen, tarjoilujen ja majoituksen järjestämisessä.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella kokouksessaan 12.-15.10.2017 Turussa.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. Hallituksen kokouksessa. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut koulutusviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Maria Sippala 040 723 5142 maria.sippala@jci.fi

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 30.9.2017 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

Maria Sippala
Koulutusjohtaja
Suomen Nuorkauppakamarit ry

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Strategia! 2018 -koulutuksen järjestelyoikeudet haettavissa

Next Post

Riitta Saarikangas – Kovaa kamarikokemusta

Read next