Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Tuottava Idea -kilpailun Alue A:n voittajat on valittu

Tiedote
Julkaistu: 22.09.2014 klo 08:45
Julkaisija: Suomen Nuorkauppakamarit ry

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallisen Tuottava Idea -kilpailun Alue A:n voittajat on valittu. Median edustajat ovat tervetulleita voittajien julkistus- ja palkintojenjakotilaisuuteen Turun kauppakamarin tiloihin (Puolalankatu 1, Turku) maanantaina 22.9.2014 klo 14.

Alue A on Suomen Nuorkauppakamareiden suurin alue. Se ulottuu Porvoosta, Forssan ja Uudenkaupungin kautta aina Maarianhaminaan saakka. Voittajaideat jatkavat kansallisen raadin arvioitavaksi. Kansalliset voittajat julkistetaan 27.11.2014 Kauppakamari Forumissa Helsingissä. Kevään aikana (4.4.–16.5.2014) kilpailuun tuli yhteensä 47 hakemusta, joista 17 hakemusta Alue A:lle.

”Kilpailuhakemukset osoittavat, että Suomesta löytyy innovatiivisuutta ja näitä ideoita osataan johtaa tuottavaksi liiketoiminnaksi niin yhteisöissä kuin kaiken kokoisissa yrityksissä – unohtamatta yksittäisiä henkilöitä/henkilöryhmiä, jotka ovat perustaneet idean pohjalle uusia yrityksiä”, iloitsee Suomen Nuorkauppakamareiden Tuottava Idea -kilpailun vuoden 2014 kansallinen projektipäällikkö Jani Sund.

Voittajat palkitaan tänä vuonna kolmessa eri sarjassa, jotka ovat Yrityssarja, Yhteiskuntasarja ja Palveluliiketoimintasarja. Alue A:n tuomaristoon kuuluvat Turun kauppakamarin johtaja Paula Virri, Varsinais-Suomen Yrittäjien yhteyspäällikkö Riittä Hämäläinen, Turun yliopiston kauppakorkeakoulun kollegiumtutkija Pekka Stenholm, Turun Sanomien taloustoimittaja Pekka Hakanen, Lyyti Oy:n myynti- ja talousjohtaja Rami Peltonen sekä Suomen Nuorkauppakamareiden Alue A:n aluekoordinaattori Päivi Savolainen. Raadin koollekutsujana sekä sihteerinä toimii Alue A:n projektipäällikkö Ringa Masalin Aurajoen Nuorkauppakamarista.

Kahden tunnin mittaiseen palkintojenjakotilaisuuteen saapuvat paikalle kolmen palkittavan sekä yhden kunniamaininnan saavan tahon edustajat, ideoiden ehdottajat, tuomaristo sekä paikallisten nuorkauppakamareiden edustajia. Tilaisuudessa voittajat kertovat lyhyesti ideoistaan, jonka jälkeen jatketaan vapaata keskustelua.

Alue A voittajat:

Yrityssarja: Kiosked
Palveluliiketoimintasarja: BlindSquare
Yhteiskuntasarja: KESÄDUUNI-kampanja

Kunniamaininta:
Yhteiskuntasarja: Logomo

Yrityssarja: Kiosked Oy Ab, Kiosked – sovellusalusta, jonka tavoite on tehdä internetin visuaalisesta sisällöstä älykästä ja interaktiivista verkkomainontaa

Raadin mielestä idea on innovatiivinen siksi, että siinä on oivallettu markkinoinnissa ja kuluttajakäyttäytymisessä vallitseva murros ja luotu uusi, murrosta hyödyntävä tapa toimia. Tähän mahdollisuuteen tarttumalla Kiosked on luonut uutta sen sijaan, että idealla olisi yritetty taivuttaa vanhaa toimintatapaa muuttuneeseen markkinaan. Idea hyödyttää kuluttajia mahdollistaen välittömän ostotoimenpiteen ilman ylimääräistä tiedon etsintää ja vaivaa. Kansainvälinen kasvupotentiaali on erittäin merkittävä.

Yhteyshenkilö: Berit Virtanen-Thewlis, Kiosked Oy Ab, 040 5114460, www.kiosked.com
Idean ehdottaja: Marko Malkamäki, Liminganlahden Nuorkauppakamari

Palveluliiketoimintasarja: MIPsoft Oy, BlindSquare – älypuhellinsovellus, joka mahdollistaa näkövammaisille uuden tavan havainnoida ympäristöä helpottaen heidän päivittäistä elämäänsä

Raadin mielestä idea on innovatiivinen siksi, että se tuottaa kohderyhmälle ainutlaatuista arkea helpottavaa ja rikastuttavaa palvelua käyttäjälähtöisesti hyödyntäen uusia tekniikoita ja tietoa. Idean käyttäjälähtöistä kehitystyötä voidaan pitää yhtenä idean vahvuutena ja kilpailukyvyn lähteenä. Palvelun tarve ja kansainvälinen kasvupotentiaali ovat erittäin ilmeisiä.

Yhteyshenkilö: Ilkka Pirttimaa, MIPsoft Oy, 040 389 0022, www.blindsquare.com
Idean ehdottaja: Sanna Toppari, Havis Amandan Nuorkauppakamari

Yhteiskuntasarja: Salon Yrittäjät ry, KESÄDUUNI-kampanja – haastekampanja nuorten työllistämiseksi

Raadin mielestä idea on innovatiivinen siksi, että se edistää konkreettisin toimenpitein nuorten työllistymistä ja työelämästä syrjäytymisen ehkäisemistä. Mukaan lähteminen on tehty yrityksille helpoksi ja pienen panoksen mahdolliset merkittävät tulevaisuuden vaikutukset on tunnistettu. Idea on yhteiskunnallisesti varsin merkittävä ja ajankohtainen paitsi rakennemuutosvaihetta elävässä Salossa myös valtakunnallisesti. Pitkän tähtäimen kasvupotentiaali on merkittävä, mikäli idea saadaan kannattavaksi ja mallinnettua kopiointiin.

Yhteyshenkilö: Marko Tapio, Salon Yrittäjät ry, 0400 552 801, http://www.yrittajat.fi/fi-FI/varsinaissuomenyrittajat/salo/uutiset/kesaduuni-kampanja/
Idean ehdottaja: Heikki Pietinalho, Salon Nuorkauppakamari

Kunniamaininta / Yhteiskuntasarja: Logomo Oy, Logomo – kulttuurin, taiteen ja luovan talouden keskus, joka toimii Turussa vanhassa VR:n konepajassa

Raati haluaa jakaa kunniamaininnan idean yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi. Idea on tuonut toimialueelle uudenlaisen tavan toimia, uudenlaisia tapahtumia, intoa kehittää aluetta entisestään houkuttelevana matkailukohteena sekä synnyttänyt merkittävää yhteistyötä yritysten välillä. Lisäksi idean myötä kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus elää uutta elämää kehittyen edelleen jatkuvasti sekä vastaten alueen muuttuviin tarpeisiin.

Yhteyshenkilö: Päivi Rytsä, 010 322 4990, www.logomo.fi
Idean ehdottaja: Maarit Hurme, Aurajoen Nuorkauppakamari

Tuottava Idea

Valtakunnallisen Suomen Nuorkappakamarit ry:n järjestämän Tuottava Idea -kilpailun avulla edistetään innovatiivisuutta ja etsitään uusia, tuottavia ideoita jo 37:n kerran. Kilpailun tarkoitus on lisätä yrittämisen yleistä arvostusta korostamalla omiin ideoihin perustuvien ja riskejä ottavien päätöksentekijöiden merkitystä kansantaloudelle sekä hyvinvoinnin lisäämiselle.

Suomi on jaettu neljään kilpailualueeseen. Alueraadit valitsevat aluevoittajat ja muut jatkoon pääsijät. Jatkoon päässeet ideat päätyvät kansallisen raadin arvioitavaksi. Voittajat palkitaan 27.11.2014 Kauppakamari Forumissa.

Tuottava Idea -kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Idea saa olla maksimissaan kolme vuotta vanha ja se pitää olla jo tuottavassa käytössä.

Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista/käyttöönottoa tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista sekä hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestysmahdollisuuksia niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Erityisesti PK-yrityksiä kannustetaan osallistumaan kilpailuun. Tuottava Idea kilpailussa palkitaan parhaat ideat kolmessa eri sarjassa, jotka ovat Yrityssarja, Yhteiskuntasarja ja Palveluliiketoimintasarja.

Ideoita arvioivat valtakunnallisessa tuomaristossa kilpailun suojelijan Tero Ojanperän (Managing Partner and Co-founder, Vision+) lisäksi Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja Tero Lausala, Keskuskauppakamarin asiantuntija Kaisa Saario, Suomen Yrittäjien ekonomisti Petri Malinen, Suomen Teollisuussijoitus Oy:n johtaja Henri Grunsten, Granon asiakkuuspäällikkö Jukka Heikkinen, Paltan toimitusjohtaja Maria Seitsalo, Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja Irene Lamberg sekä Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimitusjohtaja Timo Wallenius.

Yhteistyökumppaneina kilpailussa vuonna 2014 toimivat:

Suomen Teollisuussijoitus Oy, Suomalaisen Työn Liitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Kopijyvä Oy sekä Palvelualojen Työnantajat (Palta).

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Ringa Masalin
Alue A projektipäällikkö
Tuottava Idea -kilpailu 2014
Puh. 040 5020 285
ringa.masalin@gmail.com

Jani Sund
Kansallinen projektipäällikkö
Tuottava Idea -kilpailu 2014
Puh. 040 583 9545
jani.sund@jci.fi

www.tuottavaidea.fi

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Hyödynnä vaalikokouksen kattavat kouluttautumismahdollisuudet

Next Post

Vaalijännitystä ja säihkyviä juhlia

Read next