Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Team call open for international Strategy Academy 2019! – Lähde mukaan järjestämään kansainvälistä Strategy Academy -koulutusviikonloppua vuodelle 2019!

Team call open for international Strategy Academy 2019!

Are you interested in international project work or keen to training development? Are you familiar with strategy work? Have you created trainings or participated in arranging training events? Would you like to develop your skills in international communication, partnership work or logistical support? This team call might be just for you!

JCI Finland held the first international Strategy Academy training weekend in Kuusamo, Finland in August 2018. The Strategy Academy works as its own training, but also continues and completes Strategia! training (held in Finland) and Strategy Training (held in other JCI countries by JCI Finland).

Now it is time to plan the second edition of this academy weekend. The Strategy Academy 2019 will be organized alongside the World Congress in Tallinn, Estonia on November 1-3, 2019. The location will be in the capital area of Finland.

We are now looking for:

  • a project leader for Strategy Academy 2019, who has background in project management and international cooperation
  • 10 team members for subteams of academy content development and coordination, logistics, partnerships, communication and marketing

Please attach your personal and updated jaycee CV (kantakortti) for the application. Write a motivation letter where you indicate your interest in acting as the project leader and/or as a team member. Do indicate also your interest and experience related to the team roles in content development and coordination, logistics, partnerships and communication and marketing. Please describe also possible experience you have gained in work-life, in addition to your JCI experience. English skills are expected from all team members.

Do note that the team members concentrating in academy content development and coordination will also be responsible for team trainer guidance and training coordination during the academy weekend. Experience in strategy work, training content planning and training is expected from these team members.

The project team will start its work after being confirmed in late November 2018 and the team continues working until the end of the year 2019. The Board of Director members of JCI Finland, working with Skills Development, support the work of the team.

More information and applications by 20.10.2018 Senior Advisor Tiina Naskali, tiina.naskali@jci.fi, 040 576 8803

Lähde mukaan järjestämään kansainvälistä Strategy Academy -koulutusviikonloppua vuodelle 2019!

Kiinnostaako sinua kansainvälisessä projektissa toimiminen ja koulutusten kehittäminen? Oletko perehtynyt strategian luomiseen tai sen jalkauttamiseen? Oletko luonut koulutuksia tai ollut mukana järjestämässä koulutustapahtumia? Haluatko kehittää taitojasi kansainvälisen viestinnän, kumppanuushankinnan tai logististen järjestelyjen osa-alueilla? Mikäli vastasit johonkin kysymykseen myöntävästi, saatat olla etsimämme henkilö.

Suomen Nuorkauppakamarit järjesti ensimmäisen kansainvälisen Strategy Academy –koulutusviikonlopun Kuusamossa elokuussa 2018. Strategy Academy on sekä itsenäisesti toimiva koulutuskokonaisuus, että jatkumo Suomessa järjestettävälle Strategia!-koulutukselle ja SNKK:n muissa JC-maissa toteuttamalle Strategy Training –koulutuskonseptille.

Nyt on aika löytää tiimi suunnittelemaan ja toteuttamaan Strategy Academy 2019 -koulutusviikonloppu, joka tullaan järjestämään Tallinnan Maailmankokouksen yhteydessä, 1.-3.11.2019! Kokous järjestetään pääkaupunkiseudulla Suomessa.

Etsimme:

  • Strategy Academy 2019 –projektin vetäjää, jolla on kokemusta projektin johtamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä
  • 10 jäsentä projektin kohdennettuihin osatiimeihin koskien koulutussisällön kehittämistä ja koordinointia, logistisia järjestelyitä, kumppanuuksien hallintaa sekä viestintää ja markkinointia

Lähetä vapaamuotoinen motivaatiokirje, jossa kerrot halukkuudestasi projektin vetämiseen ja/tai projektitiimin jäsenenä toimimiseen. Kerro myös kiinnostuksesi ja kokemuksesi koskien osatiimien sisältöä. Nuorkauppakamariosaamisen lisäksi tiimin valinnassa otetaan huomioon mahdollinen työelämän kautta saavutettu osaaminen. Englanninkielen taitoa odotetaan kaikilta tiimiläisiltä.

Huomioithan, että koulutussisällön kehittämiseen ja koordinointiin keskittyvät tiimiläiset huolehtivat myös tiimikouluttajien ohjauksesta sekä koulutussisällön toteutuksesta itse koulutusviikonloppuna. Näiltä tiimin jäseniltä odotetaan aiempaa kokemusta strategiatyöstä, koulutuksen suunnittelusta ja kouluttamisesta.

Liitä hakemukseesi päivitetty JC kantakorttisi.

Projektitiimi tulee aloittamaan koulutuksen rakentamisen heti nimeämisen jälkeen marraskuussa 2018 ja työskentelee vuoden 2019 loppuun asti. Tiimin tukena toimivat SNKK:n koulutussektorin toimijat.

Lisätiedot ja hakemukset 20.10.2018 mennessä Senior Advisor Tiina Naskali, tiina.naskali@jci.fi,  040 576 8803.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Anne Mykrä senaattoriksi #77161

Next Post

Vihdin Nuorkauppakamarin senaattori Mike von Wehrt on valittu Suomen Senaatin puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2019. Suomen Senaatin, JCI Senate in Finland ry:n, vuosikokous pidettiin Porissa 19.8.

Read next