Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

PRES-AKATEMIA 2020 JÄRJESTELYOIKEUKSIEN HAKU ON AUKI

Pres-akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (myöhemmin SNKK) järjestämä viikonlopun mittainen koulutustilaisuus sen jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja valmistautuville puheenjohtajille.

Viikonlopun aikana osallistujat valmistelevat vuoden 2021 kansallisen toiminnan suuntaviivoja SNKK:n strategian pohjalta. Koulutusten painopisteet ovat ihmisten johtamisessa sekä tiimityöskentelytaitojen hyödyissä ja osallistujat oppivat erilaisten johtajuuden työkalujen käyttöjä ja kehittävät tiimityöskentelytaitojaan. Tilaisuutena koulutusviikonloppu on tärkeä verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka.

Hakija

Hakijatahon tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (myöhemmin SNKK) jäsen ja jäsenyyden voimassaolon ehdot tulee olla täytetty sääntöjen mukaan.

Akatemia järjestetään 15.-17.5.2020 ja hakuaika järjestelyoikeuksille päättyy 1.6.2019.

SNKK tekee valinnan järjestelyoikeuksista kokouksessaan 14.-16.6.2019.

Hakemuksen sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi. Lisäksi hakemuksessa pitää esitellä tapahtuman teema. Hakemuksessa tulee näkyä seuraavat asiat (joiden järjestämisestä sekä aiheutuneista kuluista vastaa valittu järjestäjä):
• Projektitiimi (alustava)
• Paikka, jossa koulutus tullaan järjestämään ja erittely koulutustiloista
• Osallistujien hinnat (sitova)
• Ilmoittautuminen ja laskutusjärjestelyt
• Majoitus
• Ruokailut
• Alustava budjetti
• Muun ohjelman aikataulu ja -ohjelmasuunnitelma
• Tapahtuman markkinointisuunnitelma (alustava)
• Hakijan sitoutuneisuus YK:n Global Compact-periaatteisiin (http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/global_compact_1.pdf)

SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Vinkkilista

Hakemusta tehtäessä kannattaa ottaa huomioon alla listattuja asioita. Nämä ovat asioita, joita SNKK painottaa päätöstä tehdessään ja jotka kuuluvat tilaisuuteen luonteeseen sekä järjestäjän vastuulle.
• Vähimmäismäärä ja vaatimus koulutustiloille on:
o Iso koulutustila, johon kaikki osallistujat sekä kouluttajat mahtuvat ja jossa on tarvittava AV-tekniikka
o Ison tilan lisäksi 1-3 koulutustilaa (20-50 hengelle), ja joissa on riittävä AV-tekniikka
o Muun ohjelman aikataulutus, sisältö ja tilajärjestelyt, mukaan lukien AV-tekniikka
• Kokoustoimiston kautta tulee olla mahdollista tulostaa todistukset sekä muut mahdolliset materiaalit. Lisäksi kokoustoimistolla tulee olla tarvittavia ryhmätyömateriaaleja tarjolla (kyniä, post-it, paperia, fläppipaperia, teippiä yms.)
• Ruokailut tulee sisällyttää koulutuksen hintaan ja siihen tulee sisältyä seuraavat:
o pe ruokaisa iltapala tai illallinen
o la aamiainen
o la lounas
o la kahvi/välipala
o la illallinen
o su aamiainen
• Muut kouluttajat ja/tai key note-puhujat, kuin keskusliiton kouluttajat
• Tapahtuman markkinoinnin kulut ovat järjestäjän vastuulla. Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista.
• Tapahtuman valokuvaus kuuluu järjestäjän vastuulle
• Järjestäjä vastaa mahdollisista kuljetuksista tapahtumapaikalle, mikäli sinne saapuminen julkisilla aiheuttaa kohtuutonta haittaa osallistujille.
• Järjestäjä vastaa opasteista tapahtumapaikalle sekä mahdollista luvista, joita tapahtuman järjestäminen ja opasteiden järjestäminen ko. paikalla vaatii.
• Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista.
• Hakijan on huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemiseen.

Yllä mainituista ehdoista ja niiden aiheuttamista kuluista vastaa järjestäjä ja järjestäjän on hyvä ottaa huomioon nämä jo hakemusta tehdessä.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat hotelliyhteistyökumppanuudet.

Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän tulee korostaa SNKK:n strategisia
painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä. SNKK tarjoaa mainostilaa meriitissä, sekä sähköisissä kanavissa koulutuksen markkinoinnille vuoden 2020 aikana. Näistä sovitaan tarkemmin akatemiasopimuksessa järjestäjän kanssa.

SNKK toimii akatemian toimeksiantajana ja toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelman sisältöesittelyineen sekä aikatauluineen hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia.

SNKK:n hallitus tekee päätöksen järjestämisoikeudesta hakemusten perusteella 14.-16.6.2019 pidettävässä kokouksessa. Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. hallituksen kokouksessa, joko fyysisesti läsnä tai sähköisten viestimien kautta.

On hyvä huomioida, että esittelyaika saattaa osua keskelle arkipäivää, esim. perjantaille. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen ennen hallituksen kokousta.

Yhteystiedot

Hakemukset tulee toimittaa 1.6.2019 mennessä yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: tanja-maria.hyppanen@jci.fi . Otsikoi viesti ”PRES-AKATEMIA 2020”

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Tanja-Maria Hyppänen, tanja-maria.hyppanen@jci.fi.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Lasten vaalien ehdokkaat julki – äänestämään pääsee yli 140 paikassa

Next Post

STRATEGIA! 2020-KOULUTUKSEN JÄRJESTELYOIKEUKSIEN HAKU ON AUKI

Read next