Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Vihdin Nuorkauppakamarin senaattori Mike von Wehrt on valittu Suomen Senaatin puheenjohtajaksi kaudelle 2018–2019

Mike von Wehrt toimii Trimble Solutions Oy:n julkishallinnon toimialajohtaja. Hän on ollut
yrityksen palveluksessa yli 20 vuotta ja ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kuntien teknisen
sektorin paikkatietopohjaisia tietojärjestelmiä. Hän on myös tällä hetkellä suomen paikkatietoalan
yritysten (Finnish Location Information Cluster, FLIC) puheenjohtaja. Lisäksi hän toimii
kunnanvaltuutettuna sekä kaavoitus- ja teknisen lautakunnan puheenjohtajana Vihdin kunnassa.

Mike von Wehrtin puheenjohtajavuoden tavoitteena on lisätä senaattorien hyvinvointia sekä
vuorovaikutusta ja näkyvyyttä paikallisten Nuorkauppakamareiden kanssa. ”Jotta senaattorit voivat
olla tukemassa ja mentoroimassa nuorkauppakamarilaisia, tulee heidän olla varustettu identiteetillä,
joka tukee tätä työtä. Sen identiteetin ylläpito on Suomen Senaatin yksi keskeinen tehtävä. Senaatti
on organisaatio, jonka jäsenillä on yhtenäinen historia. Senaatti on ainutlaatuinen organisaatio ja
sosiaalisen pääomansa kautta se tuo lisäarvoa suomalaiseen nuorkauppakamaritoimintaan. Tästä
syystä Senaatin ensisijaisena tehtävänä onkin huolehtia jäsenistönsä hyvinvoinnista sekä oman
verkostonsa ylläpidosta. Vain hyvin voivat ja verkostoituneet senaattorit kykenevät tuottamaan
lisäarvoa suhteessaan nuorkauppamarilaisiin.” von Wehrt toteaa.

Hallituksen jäseniksi valittiin Kari Ehari Joensuun Nuorkauppakamarista, Jarno Kanninen
Tampereen Nuorkauppakamarista ja Ellimaija Ahonen Suomen Nuorkauppakamareista, missä hän
toimii varapuheenjohtajana.

Hallitukseen kuuluu myös: edellisen vuoden puheenjohtaja Teijo Virtanen Porin Nuorkauppakamarista. Senaatin puheenjohtajan erityisavustajaksi kutsuttiin Arja
Simell (Metropolin Nkk), varapuheenjohtajan erityisavustaja Sarianna Visuri (Helsingin Nkk),
viestinnästä vastaava Salla Laiho (Havis Amandan Nkk) sekä talouspäällikkö Osmo Soinio (Turun
Nkk).

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Alue B:n aluevaalikokous toi uusia senaattoreita

Next Post

Tuottava Idea -kilpailun voittajat on valittu

Read next