Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

STRATEGIA! 2020-KOULUTUKSEN JÄRJESTELYOIKEUKSIEN HAKU ON AUKI

Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla voidaan suunnitella toimintaa useaksi vuodeksi eteenpäin. Koulutuksessa paneudutaan strategisen suunnittelun tärkeyteen, sen eri vaiheisiin sekä työkaluun, jolla strategiaprosessi viedään läpi erilaisilla ryhmätyöskentelymetodeilla. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin.
Strategia! -koulutusta on järjestetty Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimesta jo vuodesta 1994, vuoteen 2010 saakka nimellä Future Chapter.

Hakija

Hakijatahon tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n (myöhemmin SNKK) jäsen ja jäsenyyden voimassaolon ehdot tulee olla täytetty sääntöjen mukaan. Koulutus järjestetään 8.-10.5.2020 ja hakuaika järjestelyoikeuksille päättyy 1.6.2019. SNKK tekee valinnan järjestelyoikeuksista kokouksessaan 14.-16.6.2019.

Hakemuksen sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi. Lisäksi hakemuksessa pitää esitellä tapahtuman teema. Hakemuksessa tulee näkyä seuraavat asiat (joiden järjestämisestä sekä aiheutuneista kuluista vastaa valittu järjestäjä):
• Projektitiimi (alustava)
• Paikka, jossa koulutus tullaan järjestämään ja erittely koulutustiloista
• Osallistujien hinnat (sitova)
• Ilmoittautuminen ja laskutusjärjestelyt
• Majoitus
• Ruokailut
• Alustava budjetti
• Muun ohjelman aikataulu ja -ohjelmasuunnitelma
• Tapahtuman markkinointisuunnitelma (alustava)
• Hakijan sitoutuneisuus YK:n Global Compact-periaatteisiin (http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/global_compact_1.pdf)

SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Vinkkilista

Hakemusta tehtäessä kannattaa ottaa huomioon alla listattuja asioita.
Nämä ovat asioita, joita SNKK painottaa päätöstä tehdessään ja jotka kuuluvat tilaisuuteen
luonteeseen sekä järjestäjän vastuulle.
• Vähimmäismäärä ja vaatimus koulutustiloille on:
o Iso koulutustila, johon kaikki osallistujat sekä kouluttajat mahtuvat ja jossa on
tarvittava AV-tekniikka
o Ison tilan lisäksi 8-12 ryhmätyötiloja (8-10 hengelle)
o Videotykki tai tv/iso näyttö tulee olla mahdollista järjestää myös
pienryhmätiloihin.
o Kaikissa koulutustiloissa tulee seinille olla mahdollista kiinnittää fläppipapereita
ja muistiinpanoja.
• Kokoustoimiston kautta tulee olla mahdollista tulostaa todistukset sekä muut
mahdolliset materiaalit. Lisäksi kokoustoimistolla tulee olla tarvittavia
ryhmätyömateriaaleja tarjolla (kyniä, post-it, paperia, fläppipaperia, teippiä yms.)
• Ruokailut tulee sisällyttää koulutuksen hintaan ja siihen tulee sisältyä seuraavat:
o pe ruokaisa iltapala tai illallinen
o la aamiainen
o la lounas
o la kahvi/välipala
o la illallinen
o su aamiainen
• Pääkouluttajan, apukouluttajan sekä tiimikouluttajien (8-12 hlöä) majoitus-, ruokailusekä
matkakulut
• Tapahtuman markkinoinnin kulut ovat järjestäjän vastuulla. Kaiken viestinnän ja
markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista.
• Tapahtuman valokuvaus kuuluu järjestäjän vastuulle
• Järjestäjä vastaa mahdollisista kuljetuksista tapahtumapaikalle, mikäli sinne
saapuminen julkisilla aiheuttaa kohtuutonta haittaa osallistujille.
• Järjestäjä vastaa opasteista tapahtumapaikalle sekä mahdollista luvista, joita
tapahtuman järjestäminen ja opasteiden järjestäminen ko. paikalla vaatii.
• Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja
johtamisosaamista.
• Hakijan on huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison
ihmismäärän joustavaan palvelemiseen.

Yllä mainituista ehdoista ja niiden aiheuttamista kuluista vastaa järjestäjä ja järjestäjän on hyvä ottaa huomioon nämä jo hakemusta tehdessä. Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat hotelliyhteistyökumppanuudet.

Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän tulee korostaa SNKK:n strategisia
painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä. SNKK tarjoaa mainostilaa meriitissä, sekä sähköisissä kanavissa koulutuksen markkinoinnille vuoden 2019 ja 2020 aikana.

Näistä sovitaan tarkemmin kokoussopimuksessa järjestäjän kanssa.
Suomen Nuorkauppakamarit ry toimii koulutustilaisuuden toimeksiantajana, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen, sekä kouluttajien valinnan. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön
koulutusohjelman sisältöesittelyineen sekä aikatauluineen hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkua.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia.

SNKK:n hallitus tekee päätöksen järjestämisoikeudesta hakemusten perusteella 14.- 16.6.2019 pidettävässä kokouksessa. Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. hallituksen kokouksessa, joko
fyysisesti läsnä tai sähköisten viestimien kautta. On hyvä huomioida, että esittelyaika saattaa osua keskelle arkipäivää, esim. perjantaille. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen ennen hallituksen kokousta.

Yhteystiedot

Hakemukset tulee toimittaa 1.6.2019 mennessä yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen: tanja-maria.hyppanen@jci.fi . Otsikoi viesti ”STRATEGIA! 2020”

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Tanja-Maria Hyppänen, tanja-maria.hyppanen@jci.fi.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

PRES-AKATEMIA 2020 JÄRJESTELYOIKEUKSIEN HAKU ON AUKI

Next Post

Michaela Palmberg senaattoriksi #77781

Read next

Tee joulun hyvä teko

Joulupuu on nuorkauppakamarien perinteinen hyväntekeväisyyskeräys, jonka tavoitteena on antaa joululahja niille…