Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

PRES-Akatemia 2019 järjestelyoikeudet haettavissa

PRES-Akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja valmistautuville puheenjohtajille. Viikonlopun aikana osallistujat pääsevät kehittämään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n strategian pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia tärkeä verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutuksen sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

PRES-Akatemia järjestetään 17.-19.5.2019.

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Compact -periaatteita: http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/global_compact_1.pdf

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi. Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelman sisältöesittelyineen sekä aikatauluineen.

Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muutoin tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • Koulutusohjelman tilajärjestelyistä
  • Iso koulutustila, johon kaikki osallistuja mahtuvat ja jossa on riittävä AV-tekniikka
  • 1-3 muuta koulutustilaa, joihin mahtuu 20-50 hlöä ja joissa on riittävä AV-tekniikka
 • Muun ohjelman aikataulutuksesta, sisällöstä ja tilajärjestelyistä ml. AV-tekniikka
 • Majoituksesta (ei edellytetä hotellimajoitusta)
 • Ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • Kokoustoimistosta ja sen varustamisesta sekä todistusten ja muiden materiaalien tulostuksesta
 • Ruokailuista
 • Keskusliiton ulkopuolisten kouluttajien kustannuksista
 • Tapahtuman markkinoinnista (SNKK tarjoaa mainostilaa mm. Meriitissä)
 • Tapahtuman valokuvauksesta
 • Tarvittavista kuljetuksista
 • Opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemiseen.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat hotelliyhteistyökumppanuudet.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella kesäkuussa pidettävässä kokouksessa.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. hallituksen kokouksessa. On hyvä huomioida, että esittelyaika saattaa osua keskelle arkipäivää, esim. perjantaina. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Heidi Jäntti 044 058 6417, heidi.jantti@jci.fi.

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.5.2018 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Haku International Business Skills Academyyn on nyt auki – täytä hakemus 28.2.2018 mennessä!

Next Post

Strategia! 2019 -koulutuksen järjestelyoikeudet haettavissa

Read next