Strategia! 2019 -koulutuksen järjestelyoikeudet haettavissa

20/02/2018

Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla voidaan suunnitella toimintaa useaksi vuodeksi eteenpäin. Strategia! -koulutus on tarkoitettu kamarin hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille.

Osallistujat ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet sekä pystyvät käyttämään työkalua sekä oppimaansa oman paikallisyhdistyksensä strategian suunnittelussa. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat tutustuneet strategiseen ajatteluun ja strategiatyökaluun, ja he osaavat hyödyntää oppimaansa niin tulevissa hallitusviroissa kuin työelämässäkin.

Koulutusviikonlopun aikana koulutettavat luovat järjestävälle kamarille strategian. Suomen Nuorkauppakamarit ry on järjestänyt Strategia! -koulutusta jo vuodesta 1994, vuoteen 2010 saakka nimellä Future Chapter.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutuksen sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

Strategia!-koulutus järjestetään 3.-5.5.2019.

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Compact -periaatteita: http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/global_compact_1.pdf

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi sekä idea tapahtuman teemaksi. Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelman sisältöesittelyineen sekä aikatauluineen.

Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muutoin tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • Koulutusohjelman tilajärjestelyistä
  • Iso koulutustila, johon kaikki osallistuja mahtuvat ja jossa on tarvittava AV-tekniikka
  • Riittävä määrä ryhmätyötiloja (8-12 kpl)
  • Pientyöskentelytilassa ryhmän tulee mahtua työskentelemään pöydän ääreen siten, että huoneessa kuitenkin vielä mahtuu kulkemaan.
  • Kaikissa koulutustiloissa tulee seinille olla mahdollista kiinnittää fläppipapereita ja muistiinpanoja.
  • Videotykki tai tv/iso näyttö tulee olla mahdollista järjestää myös pienryhmätiloihin.
 • Muun ohjelman aikataulutuksesta, sisällöstä ja tilajärjestelyistä ml. AV-tekniikka
 • Majoituksesta (ei edellytetä hotellimajoitusta)
 • Ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • Kokoustoimistosta ja sen varustamisesta sekä todistusten ja muiden materiaalien tulostuksesta
 • Ruokailuista (pe iltapalat tai illallinen, aamupalat, lauantain lounas, lauantain kahvi/välipala ja illallinen)
 • Pääkouluttajan (1 hlö) ja tiimikouluttajien (8-12 hlöä) majoitus-, ruokailu- sekä matkakuluista
 • Tapahtuman markkinoinnista (SNKK tarjoaa mainostilaa mm. Meriitissä)
 • Tapahtuman valokuvauksesta
 • Tarvittavista kuljetuksista
 • Opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemiseen.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat hotelliyhteistyökumppanuudet.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella kesäkuussa pidettävässä kokouksessa.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. hallituksen kokouksessa. On hyvä huomioida, että esittelyaika saattaa osua keskelle arkipäivää, esim. perjantaina. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

Lisätietoja antaa kehitysjohtaja Heidi Jäntti 044 058 6417, heidi.jantti@jci.fi.

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 15.5.2018 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn