Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

PAIKALLISKAMARIT kansallisen toiminnan ajureina kautta aikain

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toiminnan tarkoitus on nyt ja aina ollut paikalliskamareiden toiminnan tukeminen. Kansallisia projekteja on järjestetty historian alusta saakka, ja niitä on valikoitu toteutukseen vuosien varrella erilaisin keinoin.

Pääteema
Pääteema oli aiemmin Suomen Nuorkauppakamareiden kansallinen kärkiprojekti, joka vaihtui vuosittain. Paikalliskamarit saivat ehdottaa kansallista pääteemaa ja siitä kilvoiteltiinkin kovasti. Pääteema valittiin ehdotusten joukosta vuosittain kansallisessa vuosikokouksessa. Pääteeman kansallinen projektipäällikkö tuli luonnollisesti voittaneesta kamarista ja hän toimi Keskusliitossa virkailijana. Loppuvuoden aikana projektia markkinoitiin, koulutettiin sekä projektikäsikirjat jaettiin paikalliskamareille, jotta projekti saataisiin paikallistoteutuksiin mahdollisimman laajasti seuraavan vuoden toimintasuunnitelmiin. Jokaisesta paikalliskamarista pyrittiin nimeämään pääteemavastaava. Pääteemalle etsittiin myös valovoimaiset suojelijat ja yhteistyökumppanit. Pääteeman voittanut kamari sai Keskusliitolta rahapalkinnon pesämunaksi projektin toteutukseen. Pääteemalle haettiin usein parasta vaikuttavan projektin palkintoa Euroopassa ja maailmalla. Pääteeman idean taustalla oli se, että yhteinen projektitoteutus olisi voimallisempi kuin jokaisen oma pieni projektitoteutus. Luoviin ideoihin kannustettiin yhteisen teeman ja tavoitteen alla. Esimerkkejä pääteemoista
• Viennistä Voimaa
• Laadulla parempiin päiviin
• Nousukausi tulee – oletko valmis
• Teollisuus – yhteiskuntamme veturi
• Työllistä itsesi
• Menestyjät

Pääteema-ideologia jälleen testissä vuotta 2022 suunnitellessa
Vuonna 2021 tulevan vuoden kansallista projektiportfoliota rakennettiin vahvasti yhteistyössä paikalliskamarien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien kanssa. Kentältä saatiin laajasti ehdotuksia paikalliskamareiden projekteista, jotka haluttaisiin tarjota SNKK:lle kansalliseksi projektiksi. Kansallinen varapuheenjohtaja Mari Männistö kävi läpi ehdotuksia sekä PRES, DP- että Keskusliitto-porukalla ja rakensi ehdotusten perusteella kansallisen projektiportfolion vuodelle 2022. Tavoitteena oli rakentaa projektiportfoliota, josta paikalliskamarit pystyisivät itse valitsemaan omiin tarpeisiinsa ja kyseisen vuoden tekijöiden kiinnostuksen kohteisiin sopivat projektit ja valinnanvaraa olisikin runsaasti. Kaikkia projekteja ei kaikkien kamareiden ole tarkoituksenmukaista toteuttaa. Kansallisiksi projekteiksi paikalliskamarikentältä vuodelle 2022 päätettiin nostaa Vastuullisen Bisneksen Viikko (taustalla Kajaanin Nuorkauppakamarin Kestävä Kainuu -projekti), International Employer of the Year (taustalla JCI Unitedin samanniminen projekti) sekä Nuorten Taloustaidot (taustalla Pirkanmaan Nuorkauppakamarin samanniminen projekti)

Vastuullisen bisneksen viikko tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia parempaan yrityskansalaisuuteen
Kestävä Kainuu näki päivänvalon vuonna 2021 Kajaanin Nuorkauppakamarin suunnittelemana ja toteuttamana projektina eurooppalaisella Kestävän kehityksen viikolla. Jo ensimmäisen vuoden jälkeen oli selvää, että projektissa on potentiaalia koko Suomen laajuiseksi toteutukseksi ja vuonna 2022 järjestettiinkin projektiin pohjautuva Vastuullisen Bisneksen Viikko kansallisena toteutuksena. Vuonna 2023 Vastuullisen Bisneksen Viikon kansallinen toteutus laajenee entisestään ja paikalliskamareille luodaan helppo tapa saada lisää vaikuttavuutta omille vastuullista muutosta luoville vaikuttaville projekteilleen. Kerätessämme kestävämmän ja vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseen tähtäävät paikallistoteutukset yhteisen teemaviikon alle, saamme entistä enemmän voimaa yhteiskunnallisena keskustelijana. Paikalliskamarien toteutukset voivat olla niin projekteja, koulutuksia kuin erilaisia tapahtumia ja tempauksiakin – tärkeintä on, että ne nostavat viikon teemoja esille. Vastuullisen Bisneksen Viikon teemat vuonna 2023 ovat taloustaidot, yritysvastuu, kiertotalous sekä hyvät työolot. Taloustaidoilla halutaan jatkaa nuorten taloustaitojen jalkauttamista kansallisesti ja paikalliskamarien toimesta ja opettaa nuorille tärkeitä taloustaitoja. Aihetta voi myös laajentaa koskemaan yleisesti taloustaitoja yhteiskunnassa. Yritysvastuu ja vastuullisuusteot ovat näkyvä ja tärkeä osa niin strategiaa kuin sitä ydintoimintaa, mihin nuorkauppakamarissa halutaan vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Kiertotalous- eemalla halutaan nostaa esille YK:n kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia toteutuksia. Hyvät työolot ovat myös aihe, jota halutaan nostaa esille ja vaikuttaa esimerkiksi projekteilla elinkeinoelämän työolojen epäkohtiin. Projektin tarkoituksena on myös juurruttaa vastuullisuus- ja talousajattelun yhdistäminen syvemmäksi osaksi suomalaista nuorkauppakamaritoimintaa.

 

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Ei enää minä-minä-minä, vaan me yhdessä

Next Post

Ride the wind of Change

Vastaa
Read next