Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Nuorten taloustaidot ovat mielenterveyshaasteiden syy ja seuraus

Suomen Nuorkauppakamarit järjestivät Suomi Areenalla paneelikeskustelun aiheesta Nuorten taloustaidot – kenen vastuulla? Keskustelu striimattiin suorana MTV Katsomoon.

Taloustaidot ovat yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeitä niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla. Jos perustaa taloustaidoille ei valeta nuorena, on riski talousongelmiin ja sitä kautta jopa syrjäytymiseen kasvanut. Mielenterveysongelmat linkittyvät usein taloushaasteisiin ja syy-seuraussuhteet ovat monitahoiset. Keskeistä on vaillinaisista taloustaidoista johtuvien talousongelmien ennaltaehkäisy ja sen kautta negatiivisten kierteiden ehkäiseminen. Tiesitkö, että vuoden 2022 alussa Suomessa oli maksuhäiriöitä peräti 389 300 henkilöllä? Määrää pyritään yhteiskunnassa pienentämään pitkäjänteisellä työllä, mutta yksin valtion, oppilaitosten tai vanhempien resurssit tai taidot eivät riitä. Siksi tarvitaan myös yhdistysten ja yritysten panosta tämän tärkeän asian edistämiseen. Osallistuakseen haasteen ratkaisuun vuonna 2022, Suomen Nuorkauppakamarit nosti kansalliseen projektiportfolioon Pirkanmaan Nuorkauppakamarin vuonna 2018 aloittaman Nuorten Taloustaidot – projektin. Tavoitteena on lisätä nuorten aikuisten tietoisuutta vastuullisesta taloudenpidosta kannustaa nuoria ottamaan vastuu oman taloutensa hallinnasta. Jatkossa taloustaidot tullaan näkemään myös osana Vastuullisen bisneksen viikon teemoja.

Nuorten taloustaidot – keskustelua herättämässä ympäri Suomen
Herättelimme keskustelua teemaan liittyen jo kesällä Suomi Areenassa, sekä järjestimme paikalliskamareita osallistavan Nuorten taloustaidot – teemaviikon 10.-14. lokakuuta. Teemaviikolla paikallistoteutuksia teki noin 20 paikalliskamaria ympäri Suomen ja vaikutimme positiivisesti yli 5 000 nuoren talousosaamiseen, pääasiassa järjestämällä teeman ympärillä koulutuksia toisen asteen oppilaitoksissa. Upeita ja erilaisia paikallistoteutuksia olivat mm. Kalajokilaakson Nuorkauppakamarin Puhutaan rahasta! -teatteriproduktio, jonka kautta vaikutettiin innovatiivisesti ja puhuttelevasti yli 100 lukiolaisen taloustaitoihin. Suomen johtavan yhteiskunnallisen festivaalin Suomi Areenan lavalla pyrittiin vastaamaan kysymykseen Nuorten taloustaidot – kenen vastuulla? Keskusteluun osallistuivat Nuorten Taloustaidot -projektin kansallinen projektipäällikkö Anne-Mari Mansikka, Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen puheenjohtaja Mari Männistö, Varapuun perustaja Mikko Sjögren sekä moderaattorina toimi Jocka Träskbäck. Nuorkauppakamaritoiminta näkyi koko Suomi Areenan ajan kansalaistorilla, jossa Porin Nuorkauppakamari oli esittelemässä nuorkauppakamaritoimintaa aiheista Johtajuusbarometri, vaikuttavat projektit, jäsenyys ja kumppanimahdollisuudet. Kansallisena projektipäällikkönä toiminut, projektin myös Pirkanmaan Nuorkauppakamarissa luonut Anne-Mari Mansikka kommentoi: ”Olen enemmän kuin kiitollinen jokaiselle projektiin osallistuneelle: kansalliselle projektitiimille, Keskusliiton hallitukselle, projektin tänä vuonna toteuttaville kamareille ja myös kaikille vuodesta 2018 lähtien toteuttaneille kamareille. Olemme tähän mennessä vaikuttaneet jo tuhansiin ja tuhansiin nuoriin, kiitos tärkeästä työstä!”.

Mielenterveyshaasteiden ratkomista muun muassa taloustaitojen kautta
Nuorten taloustaitoviikko startattiin maailmanlaajuisena mielenterveyspäivänä 10.11. Päivän osuminen yhteen ei ollut sattumaa, vaan tutkitusti taloushaasteet johtavat usein mielenterveysongelmiin ja päinvastoin. Ratkomalla toista haastetta voidaan usein lieventää myös toista. Myös kansainvälinen kattojärjestömme JCI edisti mielenterveyspäivän kunniaksi JCI RISE -viitekehyksensä mukaisesti teemaan liittyviä asioita. Vuoden pimeimmän ajan koittaessa marraskuussa osallistuimme myös mielenterveysviikon 21.-27.11. viestintään nostamalla esiin erilaisia kamarilaisten omakohtaisia kokemuksia ja tarinoita mielenterveysaiheisiin liittyen. Avoimen käsittelyn kautta toivomme poistavamme osaltamme stigmaa mielenterveysasioista ja normalisoimaan teemaa varsinkin nuorten keskuudessa, kun itsetunto on usein herkimmillään. Ehkäpä jonain päivänä voimme tuoda mielenterveystiedon opetusohjelmaan samaan tapaan kuin aikoinaan toimme esimerkiksi TET-harjoittelun.

Nuorten Taloustaidot -projektin tavoitteet
• lisätä nuorten aikuisten tietoisuutta
vastuullisesta taloudenpidosta sekä
oman taloutensa organisoinnista
• kannustaa nuoria ottamaan vastuu
oman taloutensa hallinnasta
• kasvattaa uutta sukupolvea vastuulliseen kuluttamiseen
• ennaltaehkäistä erilaisten velkakierteiden syntyä ja sitä kautta
muiden elämänhallinnan haasteiden lisääntymistä
Lue lisää: nuorkauppakamarit.fi/nuorten-taloustaidot/

Nuorten taloustaitojen suojelija Marko Anttila
Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa nuorten tulevaisuuteen. Suurin vaikutus saadaan aikaiseksi yhteistyöllä. Nuorten Taloustaitojen kansallisena suojelijana tuen tärkeää työtä nuorten hyväksi.

Teksti: Anne-Mari Mansikka

Share this article
Shareable URL
Prev Post

JCI FINLAND FOSTERING INTERNATIONAL OPPORTUNITIES THROUGHOUT ITS HISTORY AND BEYOND

Next Post

Vaikuttaminen kuuluu kaikille

Vastaa
Read next