Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Kansallinen vuosikokous 2016 (edustajakokous) sekä PRES-DP koulutusviikonloppu – järjestäjän haku 

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n kansallinen vuosikokous on vuosittainen järjestettävä tapahtuma. Vuoden 2016 kansallinen vuosikokous on edustajakokous, joka sisältää sääntömääräisen vuosikokouksen, puhekilpailun sekä palkintogaalan. Kansallisen vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja DP:lle suunnattu koulutus. 

Tapahtumaviikonlopun kantava teema on tulevan vuoden rakentaminen sekä uuden strategiakauden strategisten painopistealueiden työstäminen.

Tapahtuman kohderyhmänä ovat kaikki Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsenyhdistysten viralliset edustajat ja DP:t. Tervetulleita ovat myös puhekilpailua ja GA:ta seuraamaan saapuvat nuorkauppakamarilaiset. Palkintogaala pyritään videoimaan.

Tapahtuma rakennetaan Suomen Nuorkauppakamarin voimassa olevan strategian mukaisesti ja ohjelma noudattelee yhdistyksen painopistealueita.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman tilaaja, ja se organisoi kokous- ja koulutusohjelman, kuten:

 • hallituksen kokouksen
 • GA:n
 • puhekilpailun
 • koulutusohjelman (korvaa PRES-Akatemian)

Yhteistyötahoina ohjelman toteuttamisessa toimivat mahdollisesti myös Keskusliiton yhteistyökumppanit.

Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • vaadittavista luvista
 • tilajärjestelyistä
 • majoitusvaihtoehtojen markkinoinnista
 • opasteista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • gaalaillallisesta ja muista aterioista
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • näytteilleasettajista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista

Junior Chamber International Finland World Trade Center, 7th Floor, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, Finland www.jci.fi

Hakija

Hakijan/hakijoiden tulee olla Suomen nuorkauppakamarit ry:n jäsen/jäseniä (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät).

Suositus kokouspäällikölle: osallistuminen kansainväliseen kokousjärjestäjäkoulutukseen tai jo suoritettu kokousjärjestäjäkoulutus.

Lisätietoja: www.cocacademy.org

Tapahtuma-aika

Tapahtuma järjestetään 21. – 24.4.2016 (to – su). Ohjelma alkaa torstaina iltapäivällä.

Internetsivut, tiedotus ja markkinointi

Tapahtuman järjestäjä saa käyttöönsä korvauksetta domain-osoitteen: www. vuosikokous.fi, logot ja uutiskirjetyökalun.

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän tulee korostaa asiantuntemusta, verkostoitumista, kansainvälisyyttä ja laadukasta koulutuksellista tapahtumakokonaisuutta.

Avainteemoja ovat kestävä johtajuus, yhteiskuntavastuu ja kansainvälinen verkosto liiketoiminnan kehittämisessä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Combactin periaatteita.

Tapahtuman sisältö

Tapahtuman sisältöjen pitää tukea edellä mainittuja teemoja joko monipuolisesti tai erikseen valittua teemaa syvällisesti. Tarjolla voi olla myös muita avainteemoihin liittyviä esittelyosastoja, vierailuja tai aktiviteettejä. Hakija voi esittää halutessaan oheisohjelmaa. Oheisohjelmaa suunniteltaessa ja aikataulutettaessa on huomioitava, että jäsenyhdistysten viralliset edustajat ja DP:t ovat ensisijaisesti mukana virallisessa ohjelmassa.

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot (messupaikkavuokrat, rekisteröintimaksut, ym.) itselleen. Rekisteröintimaksussa on huomioitava se, että järjestäjän vastuulla ei ole keynote-puhujien tai ulkopuolisten kouluttajien hankkiminen, ja tämän tulee heijastua osallistujilta kerättävään osallistumismaksuun. Osallistumismaksut voi veloittaa osallistujilta myös kokouspakettimaksuna. Pakettimaksussa on kuitenkin hyvä huomioida tapahtuma-ajan kestoon sisältyvät ruokailut ja muut osallistumiseen liittyvät kustannukset. Junior Chamber International Finland World Trade Center, 7th Floor, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, Finland www.jci.fi

Vinkkejä ja lisätietoja

Vuosikokouksen järjestäjä sitoutuu noudattamaan Suomen Nuorkauppakamarit ry:n toimintaohjeita sekä tapahtuman järjestämisestä solmittavan sopimuksen sopimusehtoja.

Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet. Voimassa olevia kumppanuuksia tulee hyödyntää ensisijaisesti.

Lisätietoja ja vinkkejä hakuun antaa vielä vuoden 2014 aikana kehitysjohtaja Mervi Vuorinen, puh. 050 428 7323, mervi.vuorinen@jci.fi ja vuoden 2015 alusta uusi kehitysjohtaja Jenni Rajahalme, puh. 040 720 5755, jenni.rajahalme@jci.fi.

Hakemusten vertailu

Hallitus arvioi hakemukset ja esittää suullisesti arviot. Puheenjohtajat päättävät kokousjärjestäjän valinnan.

Hallituksen vertailussa painottuvat seuraavat asiat alla olevan pisteytyksen mukaan (yhteensä 100 pistettä).

 • Tapahtuman sisältö ja oheisohjelma (juhlat, ruokailut) 0 – 30 pistettä
 • Alustavan markkinointisuunnitelman ja -aineiston laatu 0 – 35 pistettä
 • Hinta 0 – 25 pistettä
 • Organisaatio ja tapahtumapuitteet 0 – 10 pistettä

Vuoden 2016 vuosikokouksen järjestäjä päätetään Suomen Nuorkauppakamareiden hallituksen kokouksessa 16.-18.1.2015, jonka jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta.

Pyydämme ehdotustanne kokouksen järjestämisestä viimeistään 12.1.2015 allekirjoitettuna osoitteisiin:

timo.wallenius@jci.fi
mervi.vuorinen@jci.fi
jenni.rajahalme@jci.fi

Varmistathan hakemuksesi perille saapumisen!

HAKUILMOITUS >

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Nuorkauppakamarit kannustaa osallistumaan YK:n My World 2015 -kyselyy

Next Post

Ensi vuonna suomalaiset vaikuttavat JC-organisaatioissa kansainvälisesti

Read next