Nuorkauppakamarit kannustaa osallistumaan YK:n My World 2015 -kyselyy

Tiedote.
Julkaistu: 21.10.2014 klo 14:15
Julkaisija: Suomen Nuorkauppakamarit ry

Suomen Nuorkauppakamarit ry on mukana edistämässä YK:n My World 2015 -kyselyä. Kyselyn tarkoituksena on kerätä maailman­laajuisesti ihmisten mielipiteitä siitä, mitkä asiat ovat heille etusijalla parempaa maa­ilmaa rakennettaessa. Joko Sinä kerroit, miltä Sinun maailmasi tulisi näyttää?

My World 2015 -kyselyn tuloksia käytetään määriteltäessä YK:n kehitystavoitteita seuraaville 15 vuodelle. Yli viisi miljoonaa ihmistä noin 200 maasta on äänestänyt maailmanlaajuisessa kyselyssä asioista, jotka merkitsevät heille eniten. Suomesta vastauksia on vasta noin 1 400, joten kirittävää 10 000 vastauksen tavoitteeseen on.

My World 2015 -kyselyssä suomalaisten tärkeimmiksi asioiksi ovat toistaiseksi nousseet hyvä koulutus, puhtaan veden ja hygienian tärkeys, rehellinen ja vastuullinen hal­litus sekä ruoan saatavuus. Sen sijaan liikenneyhteydet sekä puhelin- ja internetyhteydet ovat toistaiseksi sijoittuneet My World 2015 -kyselyssä häntäpäähän. Ikäryhmittäin erot ovat kuitenkin suuria, joten osallistujia tarvitaan lisää.

Koska Nuorkauppakamarin kattojärjestö Junior Chamber International on YK:n virallinen yhteistyökumppani jo 60 vuoden takaa, on luonnollista, että sen maajärjestö on mukana toteuttamassa kyselyä meillä Suomessa. Vastauksia pyritään haalimaan lisäämällä kampanjan näkyvyyttä erilaisin tempauksin ja tietoiskuin paikallisten nuorkauppakamarien toimesta ympäri Suomen YK:n päivästä 24.10. alkaen. My World 2015 -kysely on avoinna ensi vuoden syksyyn.

Anna Sinäkin äänesi ja osallistu.

Lue lisää My Word -kyselyn ensimmäisistä tuloksista.

 

Lisätietoja

Irene Lamberg
kansallinen puheenjohtaja
puh. 044 314 7278
irene.lamberg@jci.fi
Lotta Hanski
kehitysjohtaja
puh. 050 531 7810
lotta.hanski@jci.fi

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Kouluttautumista, vaalijännitystä ja gaalatunnelmaa

Next Post

Kansallinen vuosikokous 2016 (edustajakokous) sekä PRES-DP koulutusviikonloppu – järjestäjän haku 

Read next

Muutosmyötärinta

Muutosmyötärinta on nuorkauppakamarissa tämän vuoden kantavia teemoja. Muutosmyötärinta tarkoittaa että…