Suomen Nuorkauppakamarit mukana 4H:n ”Kadonneen kesätyön metsästys”-kampanjassa

19/05/2021

”4H:n kampanjassa nuorten työllistymistä tukevat Suomen Nuorkauppakamarit, Duunitori, ja Suomen Yrittäjät. Kumppanuuksien avulla voidaan parantaa nuorten kesätyömahdollisuuksia, kun 4H-yhdistykset tekevät yhteistyötä paikallisten nuorkauppakamareiden ja yrittäjäyhdistysten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa myös sen, että nuorille saadaan nopeasti välitettyä tietoa vielä avoimista kesätyöhauista.”

Lue 4H:n kampanjatiedote.

Hieno tilaisuus nuorkauppakamarille olla mukana tärkeässä hankkeessa

Nuorkauppakamaritoiminnan tunnettuus ja näkyväksi tekeminen linkittyvät vahvasti aktiivisiin verkostoihin. Visiossamme on sana ”yhdessä” tarkoituksella. Haluamme olla uudistamassa johtajuutta yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

4H sai myönteisen rahoituspäätöksen koskien nuorten kesätyöllistymishanketta. Nuorten työllisyystilanne sekä kesätöiden saaminen on yhteiskunnallinen haaste. Meille avautui hieno mahdollisuus päästä mukaan heidän hankkeeseensa tekemään viestinnällistä yhteistyötä.

4H on valtakunnallinen ja kansainvälinen lapsi- ja nuorisojärjestö, jonka tavoitteena on kasvattaa toiminnassa mukana olevista lapsista aktiivisia, vastuullisia, suvaitsevaisia ja yritteliäitä aikuisia.

4H edistää 13–28-vuotiaiden nuorten työelämävalmiuksia ja yrittäjyystaitoja ja kannustavat nuoria löytämään omat vahvuutensa ja uskomaan itseensä. 4H:n arvot pohjautuvat H-kirjaimilla alkaviin sanoihin; Head (harkinta), Hands (harjaannus), Heart (hyvyys) ja Health (hyvinvointi). 4H tekee nuorisotyötä yli 200 4H-yhdistyksessä eri puolilla Suomea. Vuosittain yli 7000 nuorta työllistyy heidän kauttaan joko palkkatyöhön tai 4H-yrittäjiksi.

Yhtymäkohtia heidän toiminnassaan meidän toimintaamme on mm. tekemällä oppiminen, vastuun kantaminen, työelämätaitojen tärkeys sekä kestävät ratkaisut.

Kadonneen kesätyön metsästys-kampanja

Koronakriisin vaikutus näkyy laajasti nuorissa, joiden luottamus tulevaisuuteen on nopeasti heikentynyt. Nuorten sosiaalisetongelmat ovat kärjistymässä ja syrjinnän /syrjäytymisen vaarassa olevien nuorten määrä kasvaa. Huoli on laaja jat odellinen. (mm. Nuorisotutkimusseura 2020-2021) Kesätyöllä on merkittävä rooli nuoren kasvussa kohti aikuisuutta ja työelämää. Vuonna 2020 nuorten kesätyöpaikkojenmäärä romahti. Tilanne kesän 2021 osalta näyttää toistaiseksi paremmalta, mutta myös siihen sisältyy epävarmuuksia. Pahimmillaan nuori jää ilman kesätyötä kahtena kesänä peräkkäin.

4H-liitto sai rahoitusta nuorten kesätyökampanjaan ”Kadonneen kesätyön metsästys”, jossa halutaan tarjota suomalaisille nuorille kesätyöpaikka 4H-yrittäjänä tai palkkasuhteessa 4H-yhdistyksen kautta vielä tänä kesänä.

Hankkeessa toteutetaan teemaan liittyvä viestintä- ja markkinointikampanja 17.5.-31.8.2021 välisenä aikana. Toiminnassa hyödynnetään 4H:n olemassa olevia konsepteja: 4H-yritys, 4H-yrityskoulutus, 4H Business Cafe, 4H-työpalvelu ja Työt alkavat -koulutus. Hankkeen kohderyhmä on 15-17-vuotiaat kesätyötä vaille jääneet nuoret. 

Mikä on Suomen Nuorkauppakamareiden rooli?

Yhdessä tekemisessä on kysymys viestinnällisesti yhteistyöstä, jossa korostuu kampanjan viestintä SNKK:n ulkoisissa kanavissa sekä sisäisessä viestinnässä. Jäsenemme voivat vinkata piilotyöpaikoista sekä vinkata kampanjasta omalle kohderyhmäikäiselle jälkikasvulleen, jotka ovat saattaneet jäädä ilman kesätyötä. Lisäksi tulemme nostamaan viestinnässämme esille, kuinka tärkeää on tarjota nuorille kesätöitä ja nostaa esille tarinoita ja kokemuksia asian tiimoilta.  Lisäksi paikalliskamareille tarjotaan mahdollisuuksia osallistua yhteistyöhön 4H:n paikallisyhdistyksen kanssa esimerkiksi paikalliskamarit voivat olla mukana tilaisuuksien järjestämisessä niillä paikkakunnilla, jotka ovat valikoituneet kampanjaan mukaan, etsimällä alueellisia piilotyöpaikkoja tai paikalliskamarin jäseniä voi toimia yrityssparraajina aloittaville 4H- yrittäjille.

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn