Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

PRES-Akatemia 2015 järjestelyoikeudet haettavissa

PRES- Akatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma jäsenyhdistysten puheenjohtajille. Viikonlopun aikana kamarien puheenjohtajat pääsevät kehittämään vuoden 2016 toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Strategia 2016 pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia on puheenjohtajien tärkein verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka vuoden aikana.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

PRES-Akatemia järjestetään 22. – 24.5.2015

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Compactin periaatteita.

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältöesittelyineen sekä aikataulutoiveen. Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • aikataulutuksesta ja tilajärjestelyistä (käytössä tulee olla tarvittava määrä riittävän kokoisia ryhmätyötiloja sekä iso koulutustila yhteisiin osioihin)
 • majoituksesta (ei edellytetä hotellimajoitusta)
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • pe iltapalat, tai illallinen aamupalat, lauantain lounas, lauantain kahvi/välipala ja teemaillallinen
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista
 • opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta ja –johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm. henkilöstömäärältään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot (messupaikkavuokrat, rekisteröintimaksut, ym.) itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet.

Hakijan on syytä huomioida, että SNKK:n hallituksen jäsenet ja virkailijat sekä vaalilautakunnan jäsenet eivät maksa rekisteröintimaksua, mutta vastaavat majoitus- ruokailukuluistaan syntyneiden kulujen mukaisesti. Järjestäjä huolehtii SNKK:n hallituksen käyttöön kokoustilan torstai-illaksi ja perjantaipäiväksi sekä avustaa kokouksien aikaisten ruokailujen, tarjoilujen ja majoituksen järjestämisessä.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella Kansallisen Vaalikokouksen yhteydessä pidettävässä kokouksessaan Helsingissä. Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. Hallituksen kokouksessa. On hyvä huomioida, että esittelyaika saattaa osua keskelle arkipäivää, esim. Perjantaita. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut kokousviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

Lisätietoja antaa koulutusjohtaja Ulla Vilkman 040 515 8625 ulla.vilkman@jci.fi

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 20.9.2014 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

 

Ulla Vilkman
Koulutusjohtaja
Suomen Nuorkauppakamarit ry

 

 

 

 

 

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Strategia! 2015 -koulutuksen järjestelyoikeudet haettavissa

Next Post

JC SM Golf 9.8.2014 Tampere

Read next

Yllä parhaimpaasi

Yllä parhaimpaasi Aluekokouskierroksella starttaa Brian Tracy International Finlandin valmennus Yllä…