Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Johtajuusakatemian järjestelyoikeudet haettavissa

Johtajuusakatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma. Se on nimensä mukaisesti seuraavaan vuoteen valmistautuville yhdistyksemme johtajille koulutus, johon osallistuvat jäsenyhdistysten puheenjohtajat, aluejohtoryhmien jäsenet, kansallisten projektien alueen projektipäälliköt sekä väistyvä ja tuleva keskusliitto. Viikonloppu on ensimmäinen osa puheenjohtajien johtamispolkua. SNKK:n Johtamispolku antaa työkaluja käytännön johtamistyöhön. Se lisää valmiuksia strategiseen ajatteluun ja suunnitteluun sekä opettaa projektin hallintaa, tulosten seurantaa ja analysointia. Johtajuuspolku mahdollistaa ammatillisen kehityksen lisäksi myös laadukkaan kamaritoiminnan ympäri. Johtajuusakatemiassa tulevan vuoden puheenjohtajat yhdessä alue- ja kansallisen tason tekijöiden kanssa tutustuvat linjauksiin, toimintasuunnitelmiin sekä aloittavat yhteisen suunnittelun ja tiimiyhteistyön.

Koulutusviikonloppu on ponnistuslauta tulevaan vuoteen. Paikalle odotetaan noin 100 henkeä (ml. Keskusliitto, ent. ja uusi).

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

Johtajuusakatemia järjestetään 18.-20.11.2016

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Järjestäjä sitoutuu ensisijaisesti noudattamaan YK:n Global Compactin periaatteita.

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältö esittelyineen sekä aikataulutoiveen.

Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • aikataulutuksesta ja tilajärjestelyistä
  (käytössä tulee olla tarvittava määrä riittävän kokoisia ryhmätyötiloja sekä iso koulutustila yhteisiin osioihin)
 • majoituksesta
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • pe iltapalat, aamupalat, lauantain lounas, lauantain kahvi/välipala ja gaalaillallinen
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista
 • opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta ja –johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm. henkilöstömäärältään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot (messupaikkavuokrat, rekisteröintimaksut, ym.) itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet.

Hakijan on syytä huomioida, että SNKK:n Keskusliittojen (ent. ja uusi valittu v.2016) jäsenet eivät maksa rekisteröintimaksua, mutta vastaavat majoitus- ruokailukuluistaan syntyneiden kulujen mukaisesti. Järjestäjä huolehtii SNKK:n hallituksen ja Keskusliiton käyttöön kokoustilan torstai-illaksi ja perjantaipäiväksi sekä avustaa kokouksien aikaisten ruokailujen, tarjoilujen ja majoituksen järjestämisessä.

Hakemuksen on sisällettävä ainakin edellä mainitut tapahtuman järjestäjän vastuulla olevat seikat sekä kaikki hinnat (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus tulee myöntämään järjestämisoikeudet hakemusten perusteella Kansallisen Vaalikokouksen yhteydessä Levillä pidettävässä hallituksen kokouksessaan.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. kokouksessa. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen. Päätöksen jälkeen Suomen Nuorkauppakamarit ry ja järjestäjä käynnistävät jatkoneuvottelut koulutusviikonlopun tuottamisesta. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

 

Lisätietoja

koulutusjohtaja Mari Junnila 050-4908962 mari.junnila@jci.fi

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 25.9.2015 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

Mari Junnila

Koulutusjohtaja
Suomen Nuorkauppakamarit ry

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Robin on Vuoden Positiivisin Suomalainen!

Next Post

Strategia! 2016 -koulutuksen järjestelyoikeudet haettavissa

Read next