Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Tekemisen paikkoja 2019

Mitä mahdollisuuksia sinulla on oman kamarisi tarjonnan lisäksi?

Listasimme sinua varten muutaman hyvän tärpin. Valitse näistä omaan buffetpöytääsi juuri sinua ja urakehitystäsi hyödyntäviä mahdollisuuksia.

Muista seurata nettisivuja ja Facebookissa ryhmää Suomen Nuorkauppakamarit – Jäsenryhmä.  Lisää vinkkejä tulossa varmasti vielä vuoden mittaan.

Tapahtumakalenterin löydät täältä

AKATEMIAT

Vaikuttaja-Akatemia 2019

Koulutus on suunnattu kaikille yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuneille Suomen nuorkauppakamarilaisille. Sen tarkoitus on lisätä suomalaisten nuorten aikuisten ymmärrystä ja valmiuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, niin yksilönä kuin osana verkostoja ja järjestöjä.  Tapaamisia useamman kerran vuoden aikana.Tarkemman sisällön Vaikuttaja-Akatemiaan pääsee luomaan projektipäällikkö yhdessä EVP Mikko Mannisen kanssa. Oppimiseen  liittyy myös vuosittain oppimistehtävä, jossa jäsennetään ja hyödynnetään tapaamisten ja koulutusten antia

Kenelle:
Jäsenille ja koejäsenille

Kouluttajahaku DL 9.11
https://nuorkauppakamarit.fi/haussa-vaikuttaja-akatemian-projektipaallikko/

Osallistujahaku TBT

 

Kouluttaja-Akatemia 2019

Kouluttaja-Akatemia on vuoden mittainen projekti, johon valitaan hakemusten perusteella kymmenkunta kouluttamisesta ja itsensä kehittämisestä kiinnostunutta nuorkauppakamarilaista. Akatemiassa osallistujat suunnittelevat 1-2 omaa koulutusta vapaasti valitsemastaan aiheesta. Kouluttaja-Akatemiaa vetää pääkouluttaja. Kouluttaja-Akatemian työskentely koostuu vuoden aikana useammasta lähipäivästä/viikonlopusta sekä näiden välillä tapahtuvasta itsenäisestä työskentelystä.

Kenelle
Kouluttamisesta kiinnostuneille jäsenille ja koejäsenille

Osallistujahaku DL 11.11
https://nuorkauppakamarit.fi/haemme-osallistujia-kouluttaja-akatemiaan-2019/

 

Viestintäakatemia 2019

Viestintäakatemia on vuoden mittainen kokonaisuus, joka on suunnattu kaikille viestinnästä ja viestintätaitojen kehittämisestä kiinnostuneille nuorkauppakamarilaisille. Viestinnän latinankielinen kantasana on communicare. Se tarkoittaa yhdessä tekemistä, jakamista, yhteistä. Akatemian keskiössä on kehittää taitoja sujuvampaan yhdessä tekemiseen. Viestintä on välittämistä. Toteutusmuotona ovat webinaarit sekä osatapahtumat eri kansallisten tapahtumien yhteydessä.

Kenelle
Jäsenille ja koejäsenille

Akatemian alustava aloitusaika on keväällä 2019, aika ja sisällöt tarkentuvat vielä.
Haku talvella 2018-2019

 

Finanssi-Akatemia 2019

Finanssi-Akatemia on uusi koulutuskokonaisuus, joka on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat kehittää omaatalous osaamistaan.

Koulutus toteutetaan mahdollisimman työelämälähtöisesti, jolloin sen tarkoitus on kehittää osallistujien työelämätietoja ja – taitoja talousosaamisen osalta.

Koulutuksen sisältö koostuu kahdeksasta kokonaisuudesta, jotka ovat henkilökohtainen talous, työn tekeminen ja palkkaus, kirjanpito, tilinpäätös, arvopaperisijoittaminen, asuntosijoittaminen, sisäinen laskenta ja rahoitus. Verotus sisältyy jokaiseen osa-alueeseen.  Koulutus toteutetaan monimuotoisesti mm. webinaareilla, work shopeilla, tehtävillä, asiantuntijaluennoilla sekä kohdevierailuilla.

Tarkempi koulutusten aikataulu sekä toteutus rakennetaan yhdessä projektipäällikön kanssa.

Kenelle
Jäsenille ja koejäsenille

Projektipäällikköhaku
Akatemialle haetaan projektipäällikköä toteuttamaan kokonaisuutta yhdessä taloustiimin kanssa.

Haku projektipäälliköksi päättyy 9.11.2018.
Avoimet hakemukset tulee toimittaa Talousjohtaja Mari Viertolalle osoitteeseen mari.viertola@jci.fi

Osallistujahaku
Osallistujahaku avataan marraskuun aikana

 

Myynti-Akatemia 2019

Myyntiakatemia on uusi koulutuskokonaisuus, joka keskittyy laajasti myynnin kokonaisvaltaiseen anatomiaan.

Koulutusten sisältö rakentuu mm.  seuraavien teemojen ympärille:

  • myyntimetodit ja myynnin edistäminen
  • neuvottelutaidot ja esiintyminen
  • tuotemuotoilu ja brändin rakentaminen
  • työkaluja markkinoiden valloittamiseen ja tuotteen lanseeraukseen
  • myynnin psykologia
  • sosiaalinen myynti, kulttuuriset erot

Myyntiakatemia auttaa ymmärtämään myynnin ja tuotemuotoilun merkityksen niin kamaritoiminnassa kuin työelämässä. Akatemia koostuu useista yllä mainittujen teemojen ympärille rakennetuista koulutustilaisuuksista.

Akatemian tilaisuudet ovat kaikille avoimia, ja henkilöt voivat valita, osallistuvatko koko akatemiaan vai ainoastaan osiin koulutustilaisuuksista, joista osa tullaan  järjestetään myös englanniksi.

Tarkempi koulutusten aikataulu sekä toteutus sisältö rakennetaan yhdessä projektipäällikön kanssa.

Projektipäällikköhaku
Haemme nyt akatemialle projektipäällikköä toteuttamaan kokonaisuutta yhdessä koulutuslohkon kanssa.

Haku projektipäälliköksi päättyy 9.11.2018.

Avoimet hakemukset (.doc/.docx/.pdf)  kantakortteineen tulee toimittaa kehitysjohtaja Tanja-Maria Hyppäselle osoitteeseen tanja-maria.hyppanen@jci.fi.

Osallistujahaku avataan vuoden 2018 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Tanja-Maria Hyppänen,
+358 41 549 1656, tanja-maria.hyppanen@jci.fi

 

International Business Skills Academy 2019 (Kansainvälisyys-Akatemia)

JCI Finland’s International Business Skills Academy is a new platform for developing international working life skills through e.g. trainings, get togethers, keynotes, company visits and webinars. The themes are for example multicultural working environments, international communication and interaction and business english. Globalization is getting stronger and reciprocity is increasing, hence international skills and social capital are becoming more and more important. The aim of this Academy is to provide tools for young adults to get ahead in working life by learning valuable international skills and getting insights into how to use JCI’s global network in business.

Tulevaisuuden työelämässä kansainväliset taidot ovat yhä tärkeämpiä ja tähän tarpeeseen International Business Skills Academy tuo työelämälähtöisen näkökulman kansainvälisyyteen sekä alustan kansainvälisten työelämätaitojen kehittämiselle. Aiheina akatemiassa on mm. monikulttuuriset työympäristöt, kansainvälinen kommunikaatio ja vuorovaikutus sekä bisnesenglanti. Eri moduulit koostuvat mm. yritysvierailuista ja -tarinoista, koulutuksista ja ryhmätehtävistä.

Kenelle
Jäsenille ja koejäsenille/Members and trial members

Kouluttajahaku:
Pääkouluttaja/Project leader deadline 9.11.2018
Hakemukset/ applications: michaela.palmberg@jci.fi

Osallistujahaku:
Joulukuu/December 2018, TBC

 

Johtajuusakatemiat 2019 & 2020

23.11.-25.11.2018, Hotelli Petäys, Hattula (vuoden 2019 pressat ym.)
22.-24.11.2019, Hotelli Korpilampi, Espoo (vuoden 2020 pressat ym.)

Johtajuusakatemian tavoitteena on saada keinoja oman johtajuuden kehittämiseen, tiimijohtamiseen sekä strategian viemiseen käytäntöön. Johtajuusakatemiassa opitaan ihmisten johtamista, sitouttamista, motivaatiotekijöiden löytämistä sekä erilaisia johtajuuden työkaluja.

Kenelle:
Jäsenyhdistysten puheenjohtajat aluejohtoryhmien jäsenet, aluekilpailupäälliköt sekä väistyvä ja tuleva keskusliitto.

Rekisteröinti Johtajuusakatemiaan 2019 päättyy 30.10.2018
http://www.jchml.fi/rekisteroityminen/

Rekisteröinti Johtajuusakatemiaan 2020 aukeaa syksyllä 2019.

 

Hallitusakatemia

29.11.-1.12.2019 alueittain

Hallitusakatemian tarkoituksena on opetella asioiden, projektien ja ihmisten johtamista sekä hallitustyöskentelyä. Se on myös keskeisin alueen hallitustoimijoiden verkostoitumistapahtuma. Hallitusakatemiassa saadaan välineitä oman vastuualueen johtamiseen ja hallitustyöskentelyyn sekä yhtenäiseen ja laadukkaaseen nuorkauppakamaritoimintaan. Jokaisella alueella järjestetään oma hallitusakatemia.

Kenelle
Kamarin hallituksen jäsenille ja virkailijoille sekä aluejohtoryhmän jäsenille

 

PRES-Akatemia

17.-19.5.2019 Haikon kartano, Porvoo

PRES-Akatemia on viikonlopun mittainen koulutustapahtuma, jonka aikana osallistujat pääsevät kehittämään vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa Suomen Nuorkauppakamarit ry:n strategian pohjalle. PRES-Akatemiassa koulutetaan ihmisten johtamista ja tiimityöskentelyn hyötyjä sekä opitaan erilaisia johtajuuden työkaluja. PRES-Akatemia tärkeä verkostoitumis- ja vaikuttamispaikka.

Kenelle:
Kamareiden puheenjohtajat ja valmistautuvat puheenjohtajat, Keskusliitto

 

Strategia!

3.-5.5.2019 s/s Bore, Turku

Strategia! -koulutuksessa opitaan luomaan strategiaa ja ymmärtämään, miten strategian avulla toimintaa voidaan suunnitella pitkällä tähtäimellä vuosiksi eteenpäin.
Koulutuksen jälkeen osallistujat:

  • tutustuvat strategiseen ajatteluun
  • ymmärtävät strategisen suunnittelun tärkeyden ja sen eri vaiheet
  • pystyvät käyttämään strategiatyökalua sekä hyödyntämään oppimaansa strategian suunnittelussa niin työelämässä kuin hallitusviroissa.

Koulutuksen osallistujien rekisteröinti aukeaa alkuvuodesta 2019.

Kenelle:
Jäsenille ja koejäsenille

Tiimikouluttajien kouluttajan, joka vastaa tiimikouluttajien sparraamisesta ja valmiuksista, haku on käynnissä 11.11.2018 asti osoitteessa https://nuorkauppakamarit.fi/haussa-strategia-2019-koulutukselle-tiimikouluttajien-kouluttaja/

Tiimikouluttajien, jotka fasilitoivat osallistujatiimejä koulutusviikonlopun aikana, haku on käynnissä osoitteessa: https://nuorkauppakamarit.fi/haemme-strategia-2019-koulutukselle-tiimikouluttajia/

Viimeinen päivä hakemuksille on 11.11.2018.

 

TIIMIHAKUJA

Team Finlandia

Kiinnostaako sinua kansainvälisten asioiden parissa oppiminen ja verkostoituminen? Kansainvälisyysasioista vastaa kansainvälisyyspäällikkö yhdessä tiiminsä kanssa. Apuna toimivat myös alueiden ja paikallisten kamareiden kansainvälisyysasioista vastaavat virkailijat. JCI Team Finlandian tehtävä on mahdollistaa jäsenillemme onnistuneet kansainväliset kokemukset kotikansainvälistymisen, twinningin, kv-kokousten ja muiden kv-tapahtumien muodossa. JCI Team Finlandia vastaa kansainvälisten kokousten markkinoinnista sekä palvelee nuorkauppakamarilaisia kokousmatkoilla. Team Finlandiassa pääset luomaan kansainvälisyyttä, toimimaan sen äänitorvena Suomen Nuorkauppakamareissa sekä oppimaan markkinoinnista ja myynnistä. Tarjolla on monta mielenkiintoista tehtävää, joihin tarvitsemme apua.

Hae mukaan vastuutehtäviin ja kerro millaiseen kv-toimintaa haluaisit mukaan 5.11.2018 mennessä!

Linkki kyselyyn ensi vuoden kansainvälisyystoiminnasta ja Team Finlandiasta: https://bit.ly/2yw6Khe

Lisätietoja Team Finlandiasta myös https://nuorkauppakamarit.fi/kansainvalinen-verkosto/team-finlandia/

 

Yhteiskuntavaikuttamisen tiimihaku 2019

Tällä lohkolla on tärkeä merkitys järjestömme tulevaisuuden rakentamisessa ja haluamme, että ensi vuonna tämä lohko näkyy ja kuuluu. Tekijöitä on jo valittu kansalliselle ja alueellisille tasoille, mutta onnistuminen edellyttää lisää muskeleita. Lähde siis mukaan kiehtovalle matkalle, jonka tarkoituksena on saada aikaa tuloksia, joista voimme olla ylpeitä.

Matkalle pääsyä helpottaaksemme avaamme useita tehtäviä avoimeen hakuun koko JC-kentälle. Lue, innostu ja laita hakemusta tulemaan.

Poliittisen vaikuttamisen edistäjä
Yksi tapa vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan on vaikuttaa poliittisen järjestelmämme kautta. Lue lisää ja hae: https://bit.ly/2yxiMXx

SDG-lähettiläs
Haluamme, että YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tavoitteet eli SDG:t (Sustainable Develoment Goals) tulevat ensi vuonna jäsenistömme iholle. Lue lisää ja hae: https://bit.ly/2R6Ldma

JCI Finland Foundation -lähettiläitä
Vuonna 2019 tulemme panostamaan JCI Finland Foundationin viestintään sekä sen toiminnan näkyvyyteen niin alueellisesti kuin kansallisestikin. Lue lisää ja hae: https://bit.ly/2CD3eEz

Kamarisparraamon Priimusmoottoreita
Kamarisparraamon tarkoituksena on tukea, kannustaa ja neuvoa kamareita sekä tarjota osaamista ja olkapäätä kamareiden eri tilanteisiin. Kamarisparraamo näkyy ja kuuluu vuonna 2019 ja se myös jalkautuu kamareiden keskuuteen. Lue lisää ja hae: https://bit.ly/2EJaCB2

Kilpailutiimiin Myyntitykkejä
Kolme kansallista kilpailuamme ovat loistava käyntikortti koko meidän järjestölle. Tärkeä osa kilpailuita ovat oikeanlaiset yhteistyötahot, joista toivotaan kumpuavan myös myyntiä. Lue lisää ja hae: https://bit.ly/2q8TYk5

Haethan tiimiin 11.11.2018 mennessä

Viestintätiimi

Viestintätiimi koostuu jo valituista viestintäjohtajasta, -päälliköstä, kansallisesta tietohallintopäälliköstä sekä alueiden tiedotusvastaavista RIOista ja alueiden tietohallitintovastaavista. Tiedottaminen, viestintä ja markkinointi on paljon muutakin ja tarvitsemme viestintätiimiin motivoituneita ja oppimishaluisia kamarilaisia eri postioihin. Olisitko sinä viestintätiimin rautainen tekijä vuonna 2019?

Alla lista positioista, joihin haluaisimme löytää tekijöitä. Joihinkin näistä on kyselyä tullut, mutta läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteen mukaan, laitamme kaikki paikat esille. Meriitin päätoimittaja, Meriitin toimittajia/sisällöntuottajia, webmaster, graafinen suunnittelija , somegraafikko, kansallinen tiedottaja, KV-tiedottaja, videotuotanto. Kilpailujen tiedottaja/graafikko/kilpailujen kokonaisviestinnästä vastaava henkilö (tämä tarve selvinnee lähiaikoina, mutta kiinnostuneet voi olla yhteydessä jo eri tehtävistä)

Täytä hakulomake: https://bit.ly/2pVIoc5, DL 28.10. Tiimityö ja hyvä meininki – siitä on vuoden 2019 viestintätiimi tehty!

 

Koulutustiimi

Kuuluuko työtehtäviisi esimiestyötä, tiimin johtamista, henkilöstöhalllintoa, tuotemuotoilua tai työntekijöiden ammattillisen osaamisen kehittämistehtäviä? Tällöin olet varmasti etsimämme henkilö.

Koulutustiimiin haetaan SNKK:n koulutusten kehittämisestä kiinnostuneita henkilöitä, jotka edustavat laaja-alaisesti eri aloja.  Tiimin ensisijaisena tehtävänä on luoda osaamiskuvaukset SNKK:n koulutustarjonnasta. Tiimin tarkoituksena on myös pohtia SNKK:n koulutustoiminnan kehittämistä vastaamaan entistä paremmin tulevaisuuden työelämän tarpeisiin.

Tiimin työskentely tulee tapahtumaan pääsääntöisesti sähköisiä viestimiä hyödyntäen sekä mahdollisesti muiden tilaisuuksien yhteydessä järjestettävillä tapaamisilla.

Avoin hakemus ja ajantasainen kantakortti pyydetään toimittamaan kehitysjohtaja Tanja-Maria Hyppäselle osoitteeseen tanja-maria.hyppanen@jci.fi 9.11.2018 mennessä.

Etuna katsotaan SNKK:n koulutustarjonnan ja -sisällön tuntemus sekä tuntemus JCI koulutuksista.

Valinnoista ilmoitetaan marraskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: Kehitysjohtaja Tanja-Maria Hyppänen,
+358 41 549 1656, tanja-maria.hyppanen@jci.fi

 

Taloustiimi

Talousjohtamisen kehittämiseen täytyy panostaa nykyistä enemmän. Nyt haetaan timanttista taloustiimiä viemään eteenpäin koko järjestön talousosaamista ja talousjohtamisen työkaluja.

Taloustiimiin tarvitaan henkilöitä, joilla on:

– kokemusta ja näkemystä uudistaa keskusliiton budjettiraportointia ja tilikarttaa
– kiinnostusta ja halua huolehtia käytännön laskuliikenteestä
– intoa ja ideoita lähteä luomaan työkaluja ja ratkaisuja kamareiden talousjohtamisen kehittämiseen

Taloustiimiin haetaan noin viittä henkilöä erilaisiin rooleihin.

Lisätietoja Talousjohtaja mari.viertola@jci.fi

Taloustiimiin voit hakea täyttämällä oheisen hakemuslomakkeen.

http://bit.ly/JCI2019-Talousteam

Hakemukset tulee lähettää 31.10.2018 mennessä.

 

Finland Youth Forum

On yhteiskunnallisesti vaikuttava tapahtuma, jossa on myös vahva elämyksellinen elementti. Ensimmäinen Finland Youth Forum järjestettiin lokakuussa 2017 Kakolassa. Finland Youth Forum -projektin tausta-ajatus yhteiskunnan eri sektoreiden törmäyttämisestä ja tulevaisuuden ratkaisemisesta on keskeistä toteutuksessa. FYF-toimintamallissa on kyse kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG:t) tietoisuuden lisäämisestä ja muutosmyötärinnan aikaansaamisesta. FYF on kansallisessa ohjauksessa oleva projekti, jossa voi olla alue- tai paikallistasolla toteutettavia projektiosuuksia. FYF:n toteutusmallit päivitetään vuositasolla (tai mahdollisen kumppanin kanssa sovitulla aikataululla). FYF-toiminnassa toteutuu itsessään SDG #17 Partnerships for the goals. Muut SDG:t tunnistetaan per toteutussuunnitelma.
Toteutus tulisi suunnitella ACF-työkalua soveltaen. Tarkemman sisällön luovat projektipäällikkö, Keskusliiton vastuuhenkilöiden ohjauksessa yhdessä projektitiimin kanssa.

Projektipäällikön haku DL 9.11.2018.
https://nuorkauppakamarit.fi/haussa-finland-youth-forum-projektipaallikko/

Lue edellisestä toteutuksesta: http://finlandyouthforum.fi/

 

Talent Pool

Mentorointia tarjotaan vuosittain alueellisille ja kansallisille ehdokkaillemme ennen syksyllä käytäviä vaaleja. Vuosi per virka -mallissa valmistautuminen ja oman potentiaalin tunnistaminen luovat hyvän pohjan ottaa uusia vastuutehtäviä vastaan.

Lisätietoa:
https://nuorkauppakamarit.fi/vaalit/

  

JCI Finland Labs

JCI Finland Labs on Suomen Nuorkauppakamareiden kehitysalusta, jossa tekijät, projektiaihiot ja kehitysideat kohtaavat.  Jäsenistöllä on huikea mahdollisuus lähteä toteuttamaan kehitysprojekteja – yli kamarirajojen!

JCI Finland Labsissa kokeillaan, kehitetään ja luodaan uutta jäsenistömme eduksi. Pääset tutustumaan kehitystyön alla oleviin projekteihin, ilmoittautumaan niihin mukaan tai ilmiantamaan uuden kehitysidean. Mihin kehitysprojektiin sinä haluat mukaan? Kullekin kehitettävälle caselle muodostetaan Labs-tiimi jäsenistön osaamisen, mielenkiinnon ja kehittymishalun mukaan.

Lisäietoa:
https://nuorkauppakamarit.fi/jci-finland-labs/

 

Kokoukset ja kansainväliset tapahtumat löydät seuraavista linkeistä

KOKOUKSET 2019

KANSAINVÄLISET TAPAHTUMAT 2019

 

TÄRPIT KAMAREILLE

 

Haut tapahtuman järjestäjäksi:

Kansallinen vaalikokous 2020
Haku keväällä 2019

Kansallinen vuosikokous 2021
Haku kesällä/syksyllä 2019

Alueen vuosi- ja vaalikokous 2020
Aluekohtaiset hakuajat

Alueen Hallitusakatemia 2019
Aluekohtaiset hakuajat

PRES-akatemia 2020
Haku keväällä 2019

Johtajuusakatemia 2021
Haku syksyllä 2019

Strategia! 2020
Haku keväällä 2019

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Haussa Strategia! 2019 -koulutukselle tiimikouluttajien kouluttaja!

Next Post

Kimmo Hollmén senaattoriksi #77169

Read next