Johtajuusakatemia 2020 järjestelyoikeudet haettavissa

26/06/2018

Johtajuusakatemia on Suomen Nuorkauppakamarit ry:n järjestämä viikonlopun mittainen koulutustapahtuma. Se on nimensä mukaisesti yhdistyksemme johtajien koulutus, johon osallistuvat jäsenyhdistysten puheenjohtajat, aluejohtoryhmien jäsenet, kansallisten projektien alueen projektipäälliköt sekä väistyvä ja tuleva keskusliitto. Koulutusviikonloppu on ponnistuslauta tulevaan vuoteen. Koulutus tarjoaa keinoja strategian jalkauttamiseen paikallisissa kamareissa, mahdollisuuksia oman johtamisen kehittämiseen ja tiimijohtamistaitojen hiomiseen.

Hakija

Hakijan tulee olla Suomen Nuorkauppakamarit ry:n jäsen (jäsenmaksut suoritettu ja muut jäsenyyden edellytykset täyttyvät). Järjestävä kamari vastaa käytännön järjestelyistä. SNKK tuottaa koulutusohjelman ja -sisällön sekä valitsee kouluttajat.

Tapahtuma-aika

Johtajuusakatemia järjestetään 22.-24.11.2019.

Viestintä ja markkinointi

Kaiken viestinnän ja markkinoinnin tulee olla SNKK:n brändin ja graafisen ohjeistuksen mukaista. Tapahtumamarkkinoinnin ja viestinnän pitää korostaa SNKK:n strategisia painopisteitä sekä koulutuksen sisältöjä.

Tapahtuman sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessaan pääpiirteittäin malli ja sisältö, jolla hakija tulee tapahtuman järjestämään sekä suunnitelma osallistujien hankkimiseksi ja onnistuneen tapahtuman luomiseksi.

Suomen Nuorkauppakamarit ry on tapahtuman toimeksiantaja, ja se organisoi varsinaisen koulutuksen sisällöllisesti. SNKK toimittaa järjestäjien käyttöön koulutusohjelmarungon sisältöesittelyineen sekä aikataulutoiveen. Valituksi tulleen tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia muuten tapahtuman kokonaisvaltaisesta toteuttamisesta. Tämä tarkoittaa huolehtimista mm.

 • koulutusohjelman tilajärjestelyistä
  • yksi tila, johon kaikki osallistujat mahtuvat
  • 2-3 yhtäaikaisessa käytössä olevaa tilaa, joiden jokaisen kapasiteetti on väh. 50 henkilöä
  • riittävä määrä tiloja lohkokohtaisille koulutuksille (väh. 10 tilaa)
 • koulutusohjelman ulkopuolisen ohjelman tilajärjestelyistä ml. AV-tekniikka
 • majoituksesta
 • kokous- ja esitystekniikasta ja toimistopalveluista
 • ilmoittautumisista ja laskutuksesta
 • perjantai-illan ruokailu, aamupalat, lauantain lounas, lauantai-iltapäivän kahvi/välipala ja gaalaillallinen
 • ohjelmasta muilta osin kuin mitä edellä mainittu
 • tiedottamisesta
 • markkinoinnista
 • yhteistyökumppaneista
 • tapahtuman valokuvauksesta SNKK:n käyttöön
 • mahdollisista kuljetuksista
 • opasteista ja vaadittavista luvista

Hakija vastaa, että järjestelytiimissä on tarvittavaa projektinhallinta- ja johtamisosaamista. Hakijan on myös huolehdittava, että aiottu tapahtumapaikka on valmistautunut ison ihmismäärän joustavaan palvelemisen mm. henkilöstömäärältään.

Tapahtuman järjestäjä saa kaikki tapahtumasta tulevat tuotot itselleen. Hakijan on otettava jo hakemusvaiheessa huomioon Suomen Nuorkauppakamarit ry:n voimassa olevat yhteistyökumppanuudet, joista saa tarvittaessa lisätietoa Susa Närheltä, susa.narhi@jci.fi.

Hakijan on syytä huomioida, että SNKK:n Keskusliittojen sekä vaalilautakunnan jäsenet eivät maksa rekisteröintimaksua, mutta vastaavat majoitus- ruokailukuluistaan syntyneiden kulujen mukaisesti. Järjestäjä huolehtii SNKK:n hallituksen ja Keskusliiton käyttöön kokoustilan torstai-illaksi ja perjantaipäiväksi sekä avustaa kokouksien aikaisten ruokailujen, tarjoilujen ja majoituksen järjestämisessä.

Hakemus ja päätös järjestäjästä

Hakemuksen on sisällettävä ainakin selvitys edellä mainituista tapahtuman järjestäjän vastuulla olevista asioista sekä hinnoista (mukaan lukien majoitusten hinnat). Ilmoitetut hintatiedot ovat sitovia. Hakemuksesta tulee lisäksi käydä ilmi alustava budjetti, projektitiimi sekä tapahtuman alustava markkinointisuunnitelma. Hakijoilla on mahdollista tutustua sopimusluonnokseen ennen hakemuksen lähettämistä.

SNKK:n hallitus arvioi hakemusta kokonaisuutena, jossa otetaan huomioon mm. hinta, järjestelyjen toimivuus ja puitteet sekä koulutusviikonloppu kokonaisvaltaisena kokemuksena ja elämyksenä osallistujalle.

Järjestäjä sitoutuu noudattamaan YK:n Global Compactin periaatteita http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/global_compact_1.pdf

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n hallitus valitsee järjestäjän hakemusten perusteella kokouksessaan 11.-12.10.2018 Helsingissä.  Hakijan on varauduttava esittelemään hakemuksensa ko. hallituksen kokouksessa. Tarkasta ajasta sovitaan erikseen.

HAKEMUKSET VIIMEISTÄÄN 16.9.2018 SÄHKÖPOSTILLA PDF-TIEDOSTONA

Lisätietoja ja hakemusten toimitus: kehitysjohtaja (koulutus) Heidi Jäntti 044 058 6417 tai heidi.jantti@jci.fi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn