Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta
Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Haemme Strategia! koulutukselle tiimikouluttajia!

Strategia! -koulutus on Suomen Nuorkauppakamareiden strategisen suunnittelun koulutus, joka on tarkoitettu nuorkauppakamareiden hallitusviroissa toimiville tai niihin hakeutumassa oleville tulevaisuuden tekijöille. Koulutusviikonlopun aikana koulutukseen osallistujat harjoittelevat strategiaprosessin eri vaiheita, kuten nykytilan analysointia, mission ja vision rakentamista sekä strategista suunnittelua. Koulutus tapahtuu pääasiassa pienryhmissä ja työstettävänä casena toimii järjestävä kamari.

Vuonna 2018 Strategia! -koulutuksen järjestää Kiteen Nuorkauppakamari 4.-6.5.2018.

Sinustako tiimikouluttaja?

Tiimikouluttajat ovat avainasemassa yhdessä pääkouluttajan, koulutuspäällikön sekä järjestävän kamarin kanssa viikonlopun onnistumisessa. Viikonloppu tarjoaa hienon mahdollisuuden kasvaa kouluttajana, kehittää edelleen omaa strategiaosaamista sekä oppia työelämässä hyödynnettäviä taitoja.

Tiimikouluttajaksi voi hakea kuka tahansa nuorkauppakamarin jäsen seuraavin edellytyksin:

  • Olet suorittanut Future Chapter – tai Strategia!-koulutuksen tai sinulla on muutoin vankka kokemus strategiatyöskentelystä
  • Sinulla on aiempaa kouluttaja-, coaching- tai tiiminvetäjän kokemusta
  • Sinulla on halua ja kykyä toimia tiimin kannustavana ohjaajana sekä tukea osallistujien oppimis- ja kasvamiskokemusta
  • Sinulla on vankka nuorkauppakamarikokemus (toiminut esim. useammissa kamariviroissa)
  • Olet halukas ja kykenevä aktiiviseen yhteydenpitoon kouluttaja- sekä osallistujatiimin kanssa ennen koulutusta
  • Omaat hyvät vuorovaikutustaidot
  • Pystyt osallistumaan yhteen puolen päivän tiimikouluttajakoulutukseen etänä ja koko päivän tiimikouluttajakoulutukseen kansallisen vuosikokouksen yhteydessä
  • Pystyt tarvittaessa käyttämään etätyöskentelytyökaluja

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä ajan tasalla oleva kantakorttisi kehitysjohtaja Heidi Jäntille 12.2.2018 mennessä sähköpostitse osoitteella heidi.jantti@jci.fi.

Tiimikouluttajavalinnat tehdään helmikuun loppuun mennessä yhdessä koulutusjohtajan, koulutuspäällikön ja pääkouluttajan kanssa.  Mikäli hakemuksien perusteella ei pystytä täyttämään avoimia kouluttajapaikkoja, täytetään puuttuvat paikat vaihtoehtoisella menettelyllä.

Lisätietoja tiimikouluttajan tehtävistä antaa kehitysjohtaja Heidi Jäntti, 044 058 6417 tai heidi.jantti@jci.fi.

Share this article
Shareable URL
Prev Post

We are looking for trainers to international Strategy Academy by JCI Finland – send your application by 16.3.2018!

Next Post

Haku kansainvälisten palkintojen tuomariksi on alkanut!

Read next