Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Tuottavat Ideat 2015 on palkittu!

Suomen Nuorkauppakamarit ry:n Tuottava Idea – kilpailun voittajat on palkittu 26.11.2015 Finlandiatalolla Keskuskauppakamarin Rytminmuutos-tilaisuudessa.

Kansalliseen tuomaristoon 2015 kuuluivat: Kaisa Saario, asiantuntija, Keskuskauppakamari, Henri Grundstén, johtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Veli-Matti Lamppu, johtaja, Suomen Yrittäjät ry, Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, Johanna Lundán, kansallinen puheenjohtaja 2015, Suomen Nuorkauppakamarit ry.

Voittaja, yrityssarja:

Tamtron Oy: Tamtron Power Smart Weighing – älypunnitus

Lisätiedot: Mikko Mäkinen, Myyntijohtaja (p. 040 532 8238, email: mikko.makinen@tamtron.fi)

Raadin perustelut:

Tuote tuo uutta ideaa perinteiselle toimialalle. Yrityksen vientiprosentti on jo 70 % ja tuotteella on hyvät mahdollisuudet saada heti hyödynnettyä kansainväliset tilaisuudet. Idean skaalattavuusaste on korkea ja se sisältää tuottavuusloikan elementin.

Voittaja, yhteiskuntasarja:

Destamatic Oy: Destaclean puukivi

Lisätiedot: Kimmo Rinne, Teknologiajohtaja (p. 040 1959 971, email: kimmo.rinne@destamatic.fi)

Raadin perustelut:

Kestävästä kehityksestä on tehty bisnestä. Positiivista on sekä kiertotalous että suomalaisen raaka-aineen uudelleenkäyttö. Tuotteistaminen on erittäin valmista ja asiakashyödyt on kommunikoitu hyvin. Kansainväliset vaatimukset energiatehokkuuden parantamisesta on otettu huomioon.

Voittaja, palveluliiketoimintasarja:

Kaarinan kaupunki: Säde Seniorien perhehoitokylä

Lisätiedot: Seija Sjöblom, Vanhuspalvelujohtaja (p. 050 373 2526, email: seija.sjoblom@kaarina.fi)

Raadin perustelut:

Idea lisää yhteisöllisyyttä ja tuo uuden työtavan hoiva-alalle sekä palvelun asiakkaalle lähelle. Idea on julkisen ja yksityisen tahon yhteistyötä, jolla vanhusten hyvinvointia lisätään ja samalla kuntien kuluja karsitaan. Idea lisää vanhusten elämänlaatua, estää laitostumista ja voimaannuttaa ihmisiä pitämään huolta toisistaan.

Kunniamaininta, yrityssarja:

The Button Corporation Oy: BTTN

Lisätiedot: Harri Rautio, Toimitusjohtaja (p. 040 865 4072, email: info@bt.tn)

Raadin perustelut:

Yksinkertaistettu design, jossa on älykkyys takana. Viimeistelty muotoilu on toteutettu nykyaikaisen teknologian päälle. Tuote on hienosti brändätty. Monikäyttöisyys tuo mahdollisuuksia, Tuotteen voi ohjelmoida mihin vain. Keep it simple, paluu painikkeen aikaan!

Tuottava Idea -kilpailun avulla edistetään innovatiivisuutta ja etsitään uusia, tuottavia liikeideoita.

Kilpailuun voi osallistua mikä tahansa tuotteeseen, palveluun, tuotantomenetelmään, liikeideaan tai muuhun yritystoimintaa edistävään toimenpiteeseen liittyvä idea. Kilpailussa etsitään uusia, alle kolme vuotta vanhoja, mutta jo tuottavassa käytössä olevia ideoita. Palkittava hanke voi olla kehitetty julkisella tai yksityisellä sektorilla. Arviointikriteereinä käytetään hankkeen uutuutta, hankkeen innovatiivisuutta, idean toteuttamista tuottavaan käyttöön, kestävän kehityksen huomioimista, hankkeen tulevaisuuden kilpailukykyä ja menestymis- ja kansainvälistymismahdollisuuksia.

Tuottava Idea – kilpailun yhteistyökumppaneina vuonna 2015 toimivat: Teollisuussijoitus Oy, Suomalaisen Työn Liitto, Suomen Yrittäjät, Keskuskauppakamari, Grano Oy, FiBAN, Yritys-Suomi sekä Craftworks Oy. Kilpailun suojelijana toimi Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus.

Lisätietoja ja yhteydenotot:

Outi Törmänen

Kansallinen projektipäällikkö Tuottava Idea -kilpailu 2015

Tel. +358 50 3030877

outi.tormanen@jci.fi

www.tuottavaidea.fi

www.facebook.com/tuottavaidea

Twitter: @TuottavaIdea

 

Productive Ideas 2015 have been awarded!

JCI Finland´s “Productive Idea 2015” competition´s national winners have been published 26.11.2015 at the Finnish Chambers of Commerce´s seminar.

Winner – business category:

Tamtron Oy: Tamtron Power Smart Weighing –technology

Jury´s argument:

Product brings new possibilities to a traditional industry. The company´s export rate is 70% and the product has good possibilities to immediately enter also international markets. Scalability is high; the idea contains possibilities to a high productivity leap.

Winner – society category:

Destamatic Oy: Destaclean Ecological wood stone

Jury´s argument:

Sustainable development made into business. Excellent idea to reuse and circulate Finnish raw materials. Productization is professionally made and finished, customer benefits are well communicated. International requirements of improvement of energy efficiency are taken into account.

Winner – service business category:

City of Kaarina: Säde Family Village for senior citizens

Jury´s argument:

Idea improves the sense of community and introduces a new way of working for care business and brings services very close to its customers. Idea combines the cooperation of public and private sectors, adding to seniors´wellbeing and at the same time cuts costs for the community. The idea adds to seniors´ quality of life and encourages people to looking after each other.

Honorary award – business category:

The Button Corporation Oy: BTTN

Jury´s argument:

Simple design with intelligence added. Very finished design implemented on top of modern technology. The product is well branded. Multipurpose use brings possibilities; the product can be programmed to do almost anything. Keep it simple, back to the times of buttons!

More information:

Outi Törmänen

National Project Leader, Productive Idea 2015

Tel. +358 50 3030877

outi.tormanen@jci.fi

www.tuottavaidea.fi

www.facebook.com/tuottavaidea

Twitter: @TuottavaIdea

 

JCI (Junior Chamber International) juhlii kuluvana vuonna myös kansainvälistä 100-vuotis juhlavuotta.
Nuorkauppakamari on kansainvälinen alle 40-vuotiaiden jäsentensä kehittymis- ja johtamiskouluttautumisjärjestö sekä kontaktiverkosto. Kehitämme yhteiskuntaa ja johtajuutta paremman tulevaisuuden turvaamiseksi.
Suomen Nuorkauppakamarit ry on perustettu vuonna 1957. Varsinaisia jäseniä n. 2 200 ja yhdessä alumnien kanssa noin 5 000. Globaalisti Nuorkauppakamari toimii 115 maassa, yli 200 000 jäsenen voimin.
Share this article
Shareable URL
Prev Post

Kouluttajakoulu 2016 haku on auki!

Next Post

Löydä Sinun lähin nuorkauppakamarisi ja kysy lisää jäsenyydestä!

Read next