Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Lue näköislehti

Suomen Nuorkauppakamarien digilehti johtajuudesta

Palvelevan johtamisen organisaatio

TAMMERKOSKEN Nuorkauppakamarissa on kehitetty tänä vuonna organisaation johtamisen malleja, joilla haetaan ratkaisuja toiminnan voimakkaan kasvun ja kehittymisen luomiin haasteisiin viimeisten vuosien aikana.  Nopea kasvu on aiheuttanut mm. hallitusvastuullisten tonttien liiallisen kuormittumiseen. Ottamalla Vincit Oy:n kehittämä LaaS (Leadrship as a Service) -johtamisjärjestelmä käyttöön, saatiin uusi työkalu organisaation toiminnan sujuvoittamiseen. LaaSin avulla pyritään vapauttamaan johdon resursseja kehitystyöhön ja muuhun oleelliseen työhön, järjestelmän lisätessä jäsenistön itseohjautuvuutta sekä mahdollistaessa sujuvan tiedon jakamisen. 

– Meillä on menossa tällä hetkellä sukupolvenvaihdos, ja seuraavan kolmen vuoden aikana jäsenistöstämme tulee vaihtumaan noin 40% ja milleniaalit ottavat vetovastuun. Kasvukipujen lisäksi meidän oli mietittävä, miten pystymme kehittämään toimintaamme jäsenlähtöisesti (uusien ikäryhmien) tarpeita kuunnellen. Vanhat johtamisen mallit eivät tule toimimaan enää tulevaisuudessa, jolloin myös yhdistystoiminnan on tarkasteltava omaa toimintaansa objektiivisesti. Lisäksi on pystyttävä toimimaan ja kehittymään ketterästi, sillä muutoksesta on tullut pysyvä normaali tila, summaa Tammerkosken 2019 vuoden puheenjohtaja Mia Pohjanheimo.

LaaS-ideologiaa ja palveluajattelua voi hyödyntää myös strategian kiteyttämiseen.     

– Kamarin kaiken toiminnan muotoilu palveluiksi haastaa jalostamaan tekemisen näkökulmia, tavoitteita ja tarkoitusta, toteaa Tammerkosken strategiatyöryhmän vetäjä Tero Ylönen. 

 – JC-toiminnan voi nähdä tekijälähtöisen oppimisalustan lisäksi monipuolisena tarjottimena, joka tarjoaa palveluiksi muotoiltuna laajasti erilaisia oppimis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, Ylönen jatkaa. 

Uusi strategia rakennettiin jo 2018 palvelevan johtajuuden näkökulmasta, ja LaaS-järjestelmää käytetään nyt strategian jalkautuksen työkaluna. Vuonna 2020 se ohjaa selkeästi kamarin toimintaa uudella tavalla.

Palveleva johtajuus -ideologia alkaa rantautua Suomen Nuorkauppakamareihin ensi vuonna ainakin yhden lohkon osalta. 

– Yhteiskuntavaikuttamisen palveluita tullaan kehittämään kamarien tarpeet keskiössä, ja lisäksi ainakin Kamarisparraamon palvelutarjotin tullaan esittelemään viimeistään aluekokouskiertueella, hehkuttaa yhteiskuntalohkon kehitysjohtajana vuonna 2020 toimiva Pohjanheimo.

 

Kohti LAAS-johtamisjärjestelmää

  1. Kiteytä strategia: Määrittele organisaatiolle suunta ja välietapit. Minne ollaan menossa, mitä halutaan saavuttaa?
  2. Pohjusta näkökulma: Haasta ihmisiä ajattelemaan kaikki tekeminen asiakkaan tai osallistujan näkökulmasta tekijän tai tuottajan sijaan. 
  3. Esitä kaikki tekeminen palveluina: Muotoile kaikki tekeminen palveluiksi, joiden tarkoituksena on tarjota jäsenistölle kehittymis- ja vaikuttamistilaisuuksia. 
  4. Osallista jäsenistö: Ota koko organisaatio mukaan kehittämään ja jalostamaan palveluita. LAAS-on elävä organismi joka jatkaa muuttumistaan ja kehittymistään koko ajan.

 

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Uteliaisuus, itsetuntemus, verkostot – nuoren johtajan resepti

Next Post

Sanna Lehtomäki senaattoriksi #78142

Read next