Vaikuttaminen kuuluu kaikille

Suomi on parhaillaan valmistautumassa kansanvallan juhlahetkeen, kansallisiin parlamenttivaaleihin. Ehdokkaat ja...